Akavan opiskelijat: Laadukas korkeakouluharjoittelu osaksi opintoja

Akavan opiskelijat haluaa työharjoittelun entistä tiiviimmäksi osaksi kaikkia korkeakouluopintoja. Tavoitteen saavuttamiseksi opiskelijat julkaisivat tänään hyvän korkeakouluharjoittelun suositukset, jotka on tarkoitettu kaikille harjoittelun osapuolille: opiskelijoille, korkeakouluille ja työnantajille.

– Harjoittelu on opiskelijoille tärkeä osa opintoja ja tulevaa työuraa. Se on suurimmalle osalle opiskelijoista ensimmäinen kokemus oman alan töistä, ja samalla paikka, johon työllistytään valmistumisen jälkeen. On tärkeää, että harjoittelu nähdään kaikissa korkeakouluissa nykyistä selkeämmin työllistymisen väylänä, kertoo Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja Suvi Pulkkinen.

Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometrista käy ilmi, etteivät harjoittelukäytänteet ole yhtenäisiä kaikissa korkeakouluissa. Tämä asettaa eri puolella Suomea asuvat ja opiskelevat nuoret eriarvoiseen asemaan. Harjoittelusuositusten yhtenä tarkoituksena on luoda yhteismitalliset harjoittelukriteerit ja edistää tasa-arvoisia mahdollisuuksia laadukkaaseen harjoitteluun.

Harjoittelun onnistumiseksi on olennaista riittävästi resursoitu ohjaus sekä opiskelijalle mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen.

– Opiskelijoiden ja korkeakoulujen on muistettava, ettei harjoittelua tule tehdä hinnalla millä hyvänsä. Joillakin aloilla harjoittelu tarkoittaa lähinnä oppimista ja opiskelua, toisilla taas tuottavan työn tekemistä, jopa vakinaisen henkilöstön korvaamista omalla työpanoksella.  Harjoittelija on joko enemmän opiskelija tai enemmän työvoimaa. Akavan opiskelijoiden mielestä työstä pitää maksaa vähintään työssäoloehdon täyttävä palkka, opiskelusta taas ei, korostaa Pulkkinen.