Akava: Palkansaajien ostovoimaa ei saa heikentää entisestään

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoitti tänään olevansa valmis keskustelemaan keskitetystä palkkaratkaisusta, kunhan uusia palkankorotuksia ei tehdä kahden seuraavan vuoden aikana.

– Olen iloinen EK:n valmiudesta keskustella keskitetystä työmarkkinaratkaisusta, mutta palkansaajien ostovoiman heikentäminen erityisesti työttömyyden lisääntyessä olisi erityisen haitallista työllisyydelle. Meidän tavoitteemme on nimenomaan ostovoimaa tukeva ja työllistävä palkkaratkaisu, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava on esittänyt jo viime syksynä, että nykyisiä työ- ja virkaehtosopimuksia jatkettaisiin vähintään vuodella. Samalla tulisi neuvotella ostovoimaratkaisusta, joka koostuisi maltillisesta palkankorotusprosentista, verotaulukoiden indeksitarkistuksista sekä pienestä veronalennusvivusta.

– Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää saada ennakoitavuutta työmarkkinoille ja talouteen sekä parantaa yritysten mahdollisuutta työllistää ihmisiä. Työllistymisen parantaminen ei kuitenkaan onnistu, jos kansalaisten käytettävissä olevat tulot vähenevät monena vuonna peräkkäin, Fjäder huomauttaa.

Akava toivoo, että uudesta työllistävästä ostovoimaratkaisusta päästään keskustelemaan mahdollisimman nopeasti.