Akava: Joustava hoitoraha vahvistaisi naisten asemaa työelämässä

Akava kannattaa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esitystä alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille suunnatusta uudesta hoitorahasta.

Joustava hoitoraha helpottaisi työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Lisäksi se kannustaisi siirtymään kotihoidon tuelta sellaiseen osa-aikatyöhön, jonka rinnalla myös pienten lasten hoitaminen onnistuu, kiittää Akavaa työryhmässä edustanut asiantuntija Tarja Arkio.

Esitetyssä mallissa on kaksi porrasta. Etuuden taso olisi 240 euroa kuukaudessa, kun keskimääräinen viikottainen työaika on enintään 22,5 tuntia tai 60 prosenttia alan kokopäivätyöajasta ja vastaavasti 160 euroa kuukaudessa, jos viikoittainen työaika on 22,5–30 tuntia tai 80 prosenttia alan kokopäivätyöajasta. Työryhmän raportti luovutettiin peruspalveluministerille 8.2.2013.
 
- Nykyään vallitseva kokoaikatyön kulttuuri saa äidit usein jäämään pidemmiksi jaksoiksi kotiin, koska valinta on käytännössä tehtävä täyspäiväisen työn tai lastenhoidon välillä, Arkio huomauttaa.
 
Arkio uskoo, että joustava hoitoraha kannustaisi myös isiä osa-aikatyön tekemiseen.
 
- Isät käyttävät vielä heikosti lakisääteistä oikeuttaan lyhentää työaikaa pienten lasten hoitamiseksi. Joustava hoitoraha on taloudellisesti kannustavampi kuin nykyinen osittainen hoitoraha, joten isätkin toivottavasti käyttäisivät sitä hyväkseen. Etuuden kaksi tasoa toisivat perheille myös valinnanvapautta.
 
Joustavan hoitorahan käyttöönotto edellyttäisi Arkion mukaan kuitenkin malttia, koska se lisäisi päivähoidon tarvetta.
 
- Päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää, vaikka etukäteen on vaikea ennustaa tarkasti, kuinka moni vanhempi siirtyisi kotoa tai kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Tämän vuoksi lasten hoitotarvetta on mahdoton ennustaa täsmällisesti. Päivähoidon lisähenkilöstö- ja muut resurssitarpeet on kuitenkin otettava uudistuksessa huomioon, jotta varhaispalveluiden laadusta ei tarvitse tinkiä. Se on koko perheen etu, Arkio sanoo.
 
Arkio uskoo, että parhaimmillaan uusi etuus myös nostaisi työllisyysastetta ja vähentäisi pitkällä aikavälillä julkisen talouden menoja. Akava pitää kuitenkin tarpeellisena uudistaa ja yksinkertaistaa suomalaista perhevapaajärjestelmää kokonaisuutena. Akava esittää 6+6+6-mallia, jossa viimeinen, vanhempien yhteinen kuuden kuukauden jakso tulisi voida käyttää siten, että osa-aikatyötä tekeville vanhemmille maksetaan vanhempainrahaa ajallisesti merkittävästi nykyistä pidempään. Tällöin tulee uudistaa myös nykyinen kotihoidontukijärjestelmä.
 
Lisätietoja:
Asiantuntija Tarja Arkio (työelämäasiat), puh: 040 508 3731