Akava budjettiriihestä: Rakenteellisiin uudistuksiin viimeinkin vauhtia

Rakenteelliset uudistukset antavat hyvän perustan uudistaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Hallituksen budjettiriihen päätökset parantavat julkisen talouden kestävyysvajeen hallintaa ja työllisyysastenäkymiä.

Akavan mielestä suuri osa päätetyistä rakenneuudistuksista on kannatettavia erityisesti työn tarjonnan ja kestävyysvajeen helpottamisen näkökulmasta. Osa rakenteellisista uudistuksista sopii kuitenkin huonosti osaamisen edistämiseen ja työurien pidentämiseen. Akava tarkastelee ratkaisuja kuitenkin ennen kaikkea kokonaisuutena, jossa tavoitellaan työhön osallistumisen lisäämistä, kannustavuuden edistämistä ja julkisen talouden tuottavuutta.

 Kuntien talouteen kohdistuvilla tiukennuksilla ja julkisten palvelujen tehostamistoimilla ei saa heikentää palvelujen laatua, asiakasturvallisuutta tai henkilöstön asemaa.

 – Hallitus ilmoittaa varautuvansa tekemään kattavaa työmarkkinaratkaisua tukevia päätöksiä. Täysimääräiset ansiotuloverotukseen tehtävät inflaatiotarkistukset tulee toteuttaa työmarkkinaratkaisun yhteydessä suomalaisten palkansaajien ostovoiman turvaamiseksi, pääekonomisti Eugen Koev toteaa.