Moni kipuilee ja uupuu

07.4.2015 12:02

Työmarkkinatutkimuksen avulla saadaan ensiarvoisen tärkeää tietoa työelämän kipukohdista.

Alkuvuodesta valmistunut neljän akavalaisen liiton Taloustutkimuksella teettämä työmarkkinatutkimus viestittää selkeästi, että epävarmuus työpaikoilla on lisääntynyt. Irtisanomisten ja lomautusten uhka on kasvanut. Työttömyysluvut ovat nousseet vuoden takaisesta. Uutena ilmiönä on, että epävarmuus on laajentunut yksityissektorilta koskemaan yhä enenemässä määrin myös julkista sektoria. Liitoissa tämä näkyy aiempaa suurempana tarpeena henkilökohtaiselle työsuhde- ja uraneuvonnalle.  

Erityisen huolestuttavana ilmiönä on korkea vastavalmistuneiden työttömyys. Katkonainen työhistoria työuran alussa voi hankaloittaa työllistymistä myös jatkossa. Kaikki nuoret eivät myöskään ole vakuuttaneet itseään työttömyyden varalle opintojen aikana, vaikka kesätöistä olisi kertynyt ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan tarvittava työssäoloaika. Siksi osa vastavalmistuneista elää sinnittelee pelkällä Kelan päivärahalla tai eivät ole hakeneet mitään tukea työttömyytensä aikana. Näistä syistä käynnistimme Agronomiliitossa vuoden alussa yhdessä vastavalmistuneiden kanssa projektin, jossa haetaan uusia tapoja tavoittaa loppuvaiheen opiskelijat sekä palvella työelämän alkutaipaleella olevia.

Määräaikaisuudet korostuvat edelleen naisten keskuudessa ja yliopistoilla (ks. kuva). Työpaikan ja sen kautta oman talouden ja tulevaisuuden epävarmuus näkyvät varmasti monin tavoin jäsenten arjessa.

Myös työntekijöiden liiallinen työmäärä ja sen aiheuttama kohonnut työuupumusriski ovat tämän ajan ilmiöitä. Miten kauan työntekijät jaksavat? Mitä sitten kun avaintyöntekijät uupuvat?

Samaan aikaan vallitsee tarve säästää rahaa ja vähentää henkilöstöä ja toisaalta rakentaa uusia organisaatioita, hankkeita ja palveluita.  Kuinka tämä yhtälö voi toimia, kun tiedetään, että jokainen uudistus vaatii enemmän resursseja sekä rahana että työpanoksena? Tässä on syvällisen pohdinnan paikka.

Usein organisaatioiden muutostarpeita perustellaan säästötarpeilla.  Jokainen meistä, jolla on mahdollisuus vaikuttaa jonkin hankkeen tai organisaatiouudistuksen käynnistämiseen, miettiköön vielä toisen kerran, näkyvätkö säästöt vain uupuneina työkavereina vai toteutuuko säästötavoite aidosti.

- Neuvottelupäällikkö Mari Raininko, Agronomiliitto

Marin vastuulla on vuosittain tehtävä työmarkkinatutkimus. Verkossa täytettävä lomake lähetetään Agronomiliiton, Metsänhoitajaliiton, Luonnontieteen Akateemisten Liiton ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton palkansaajajäsenille marraskuussa. Tutkimuksen vastausprosentti Agronomiliiton osalta oli 43,5. Työmarkkinatutkimuksen tulokset palkkatilastoineen ovat liiton jäsenten luettavissa verkossa sekä Alimentan sivuilla.

Lähetä kommentti