Haku mentorointiin päättyy 2.3.2024

2.3.2024 23:59 MENTOR-OHJELMA soveltuu erityisesti opintojen loppuvaiheessa oleville, vastavalmistuneille tai muuten omaa osaamistaan pohtiville. Tule mukaan!

MENTOR-OHJELMA - verkostoja ja näkemyksiä työelämästä!

Mentorointi on keino hankkia verkostoja omalle alalle, rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän välille sekä suunnitella opintoja, valmistumisen jälkeistä uraa tai kehittää nykyistä uraa.

Mentor-ohjelmaan kuuluu ryhmätilaisuuksia osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen teemojen ympärillä. Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn.

Haku syksyllä 2024 alkavaan MENTOR-OHJELMAAN päättyy 2.3. Ohjelmaan haetaan täyttämällä oheinen lomake.

Hakuprosessin vaiheet

Mentor-ohjelmaan mukaan ilmoittautuneet saavat hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostia, jossa heidät ohjataan tekemään esitehtäviä verkkovalmennuksen kautta. Jokaisen mentorointiin mukaan ilmoittautuneen kanssa käydään esikeskustelu ennen itse mentoroinnin alkamista. Mentor-ohjelmaan valituksi tulemisen edellytyksenä on kaikkiin hakuprosessin vaiheisiin osallistuminen.

Edellytämme, että olet valmis sitoutumaan omaan projektiisi puoleksi vuodeksi ja käyttämään siihen aikaa vähintään noin kaksi tuntia kuukaudessa. Lisäksi olet valmis etsimään itsellesi sopivia mentoriehdokkaita sekä hankkimaan liiton yhteyshenkilön tukemana itsellesi mentorin. Oman mentorin etsiminen ja hankkiminen on osoittautunut erittäin hyväksi ja palkitsevaksi kokemukseksi. 

Jos olet opiskelija, edellytämme, että olet hakuhetkellä vähintään toisen vuoden opiskelija.

 

Mentor-ohjelma järjestetään yhteistyössä Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n kanssa. Vuoden aikana aloittaa kaksi Mentor-ohjelman ryhmää, yksi alkuvuodesta ja toinen syksyllä. Ryhmät aloittavat, jos aloittavia pareja on vähintään 10. 

LISÄÄ TIETOA JA MATERIAALIA mentoroinnista saat TÄÄLTÄ sekä opiskelijat(at)agronomiliitto.fi.