Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon varsinainen kokous

1.11.2017 17:00 Kokouskutsu

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon varsinainen kokous pidetään Erkon toimistossa tiistaina 1.11.2017 alkaen klo 17.00 osoitteessa Asemamiehenkatu 2 C 6 krs. kokoustila, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 10 §:ssä mainitut sääntömääräiset asiat.                                                                                                         

Kokousasiakirjat ovat ajalla 24.10. – 1.11.2017 jäsenten nähtävinä Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon toimiston palveluaikoina maanantaina ja torstaina klo 10-14, osoite Asemamiehenkatu 2 B, 6. krs, Helsinki.

Hallitus

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

kokouksen puheenjohtaja
kokouksen sihteeri
pöytäkirjantarkistajat
ääntenlaskijat
kokousedustajat, merkitään listaan, LIITE 2

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouskutsu Helsingin Sanomissa, sääntöjen 18 §, LIITE 3

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016, LIITE 5

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2015

7. Ylijäämän käyttö

Hallituksen esitys: vuoden 2016 ylijäämä 1 424 429,86 euroa esitetään siirrettäväksi tasoitusrahastoon.

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

9. Hallituksen jäsenten, varajäsenten, asiantuntijoiden, hallituksen asettamien työryhmien ja tilintarkastajien kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvausten määrääminen vuodelle 2018

Hallituksen esitys:
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 2.000,00 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1.000,00 euroa. Puheenjohtajan kokouspalkkio 180,00 euroa kokoukselta ja jäsenten, varajäsenten, asiantuntijoiden ja hallituksen asettamien työryhmien jäsenten palkkiot 110,00 euroa kokoukselta. Ansionmenetyskorvausta voidaan maksaa päiväpalkkatodistusta vastaan niille kokousjäsenille, joiden toimenkuvaan eivät työttömyyskassa-asiat kuulu.
Matkakustannukset esitetään maksettaviksi pääsääntöisesti julkisen liikenteen taksojen mukaisesti.
Tilintarkastajille palkkio laskun mukaan, matkakustannukset kuten hallituksen jäsenille

10. Hallitukseen kaudeksi 2018-2019 valittavien jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitukseen kokonpano vuonna 2017: puheenjohtaja ja 10 jäsentä sekä jäsenillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen tulee olla Erkon jäsen.

11. Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali kaudeksi 2017-2018

Erovuorossa ovat:
varsinainen jäsen             henkilökohtainen varajäsen

                     Marja Alanne                      Jaakko Korpisaari
                     Marina Paulaharju              Mari Lankinen
                     Anita Tuohino                     Risto Tolonen
                     Päivi Vepsä                        Petra Salovaara
                     Jyrki Wallin                         Heidi Hännikäinen

Hallituksessa jatkavat kauden 2018:
varsinainen jäsen             varajäsen
Jussi Junni                         Arja Lusa
Arto Keränen                      Jukka Sippola
Sanna Passi                       Kirsi Kvarnström
Nuutti Pursiainen                Simo Pöyhönen
Tero Ristimäki                    Anne Rytilahti

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali vuodelle 2018

Tilintarkastajina vuonna 2017 toimivat Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Pasi Hirvonen, KHT sekä Johanna Winqvist-Ilkka, KHT, varalla Anne Vuorio, KHT.

13. Jäsenmaksun peruste ja suuruuden toteaminen

Sääntöjen 6 §:n nojalla jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä.
Finanssivalvonta on vahvistanut Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon vuosijäsenmaksuksi 92,50 euroa vuonna 2017.
Kassan hallitus on esittänyt Finanssivalvonnalle kassan jäsenmaksuksi 81,00 euroa vuodelle 2018.

14. Muut esille tulevat asiat

15. Kokouksen päättäminen