Agrosenioreiden lounas Wanhan Kellarissa 2.4.

2.4.2013 12:30

Alustus: "Suomen elintarviketeollisuuden asema ja haasteet:
Miksi ruoka on Suomessa kallista - vai onko?"

Elintarviketeollisuusliiton tj. agronomi Heikki Juutinen