Ryhdy ehdokkaaksi

Valtuuston jäsenenä voit vaikuttaa oman liittosi asioihin. Valtuuston tärkeä tehtävä on huolehtia liiton toiminnan suunnasta, taloudesta sekä edunvalvonnan merkittävistä linjauksista.

Valtuuston jäsenenä olet oman sektorisi edustaja ja asiantuntija ja tunnet oman viiteryhmäsi tarpeet. Toimit linkkinä omaan jäsenyhdistykseesi, valiokuntaasi, neuvottelukuntaasi tai valitsijayhdistykseesi ja viestit molempiin suuntiin alan ongelmista sekä liitossa menneillään olevista tärkeistä hankkeista.

Ehdokkaana liitto toivoo sinulta aktiivisuutta, laaja-alaista osaamista ja valmiutta tuoda näkemyksesi keskusteluun myös ammatillisista ja muiden sektoreiden asioista. On hienoa, jos tunnet liiton toimintaa ja pystyt toimimaan liiton ”käyntikorttina” kentällä. Tärkeintä kuitenkin on aito halu olla mukana toiminnassa ja vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa.

Ehdokasasettelu

Ehdokkaita valtuustoon valittaviksi voivat asettaa valitsijayhdistystä perustamatta Agronomiliiton jäsenyhdistykset sekä kiintiöiden piiriin kuuluvat liiton neuvottelukunnat ja valiokunnat, joita ovat kunta- ja hyvinvointialueet, neuvonta, opettajat, valtio, viljelijät, yksityissektori, yliopisto ja yrittäjät. Lisäksi valitsijayhdistyksen perustamalla voivat vähintään 5 liiton henkilöjäsentä asettaa vaaliin ehdokkaita.

Ehdokasasettelu jäsenyhdistyksissä, neuvottelukunnissa ja valiokunnissa on alkanut maaliskuussa 2024.

Liiton henkilöjäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, eikä ole siirtynyt liiton seniorijäseneksi tai ole opiskelijajäsen, voi asettua ehdokkaaksi.

Kiinnostuitko?

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä oman yhdistyksesi, neuvottelukuntasi tai valiokuntasi puheenjohtajaan mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin elokuun aikana. Hän osaa kertoa, miten voit ryhtyä ehdokkaaksi. Voit ilmoittaa halustasi asettua ehdokkaaksi myös tästä linkistä. Linkin kautta saamamme ilmoituksesi ohjaamme eteenpäin vaaliasiamiehelle tai taustayhteisösi edustajalle. Voit kysyä myös lisätietoa järjestöpäällikkö Malla Ahoselta: vaalit@agronomiliitto.fi.