Seksuaalinen häirintä ja sen ehkäisy työpaikalla

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista
ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai
fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai
ahdistava ilmapiiri.

Kymmenen akavalaista liittoa teki syksyllä 2018 kyselyn seksuaalisesta häirinnästä ja seksismistä työelämässä sekä toimenpiteistä, joilla seksuaalisen häirintään ja seksismiin on työpaikoilla puututtu. Kyselyssä seksuaalinen häirintä määriteltiin sanalliseksi, sanattomaksi tai fyysiseksi, luonteeltaan seksuaaliseksi ei-toivotuksi käytökseksi, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Seksismillä tarkoitettiin sukupuoleen perustuvaa tai siihen liittyvää erottelua, väheksyntää tai asenteellisuutta. Tässä raportissa esitetään selvityksen tulokset. Kyselyn yhtenä pontimena oli #metoo-kampanjan herättämä seksuaalista häirintää koskeva keskustelu ja toimenpiteet. Kyselyllä pyrittiin selvittämään kuinka seksuaalinen häirintä ilmenee erityisesti selvityksen teettäneiden liittojen jäsenistössä. Kyselyssä oli kaksi kohdejoukkoa: liittojen korkeakoulututkinnon suorittaneet työlliset ja työttömät jäsenet ja korkeakoulututkintoon valmistavassa koulutuksessa olevat opiskelijajäsenet.

Lue koko raportti

 

Ohjeistusta: Miten toimin jos havaitsen seksuaalista häirintää tai joudun itse sen kohteeksi?

Työturvallisuuskeskuksen ohjeistusta