Södra Finlands agronomer

Ei tulevia tapahtumia

« Muut yhdistykset

Johtokunta

Yhdistyksen puheenjohtaja
Irmelin Nyman

Yhdistyksen varapuheenjohtaja
Jan-Erik Ingvall

Yhdistyksen sihteeri
Dan Strömberg

Yhdistyksen johtokunnan jäsen
Maria Liljeström

Yhdistyksen johtokunnan jäsen
Johan Weurlander

Yhdistyksen rahastonhoitaja
Jenny Öhman

Medlemsavgiften är 5 euro.

Föreningens syfte är att bevaka och främja sina medlemmars allmänna och gemensamma ekonomiska, utbildningsmässiga, samhälleliga och yrkesrelaterade intressen m.m.

Verksamheten består enligt stadgarna av att ordna möten, kurser, exkursioner och andra tillställningar för medlemmarna.

Läs aktuell information i brev och protokoll:

Medlemsbrev 2/2018

Medlemsbrev 1/2018

Medlemsbrev 3/2018 

Årsmöte 2018

Föreningens stadgar 

Medlemsbrev 1/2019