Tulos ja ilo yrittäjän arjessa

19.2.2013 14:53

Akavan yrittäjäpäivässä pohdittiin muun muassa myymistä, elämänhallintaa ja liikuntaa.

Supermyyntiä, tyrkyttämistä vaiko tuotteistamista?

Akateemiselle yrittäjälle niin vaikeaksi koetusta omien tuotteiden ja palveluiden myynnistä kuultiin kaksi erilaista näkemystä. Timo Rope kertoi myynnin tulostekijöistä ja myyjän persoonan vaikutuksesta myynnin eri vaiheissa. Jari Parantainen oli sitä mieltä, että tuotteistamalla asiantuntijapalvelunsa hyvin ei akavalaisen yrittäjän tarvitse myydä lainkaan. Yhtä mieltä herrat olivat siitä, että mekaanisten tyrkyttävien myyntitekniikoiden aika on ohi.

 Yrittäjien elämänhallinta ja jaksaminen on tutkittu

 Yrittäjistä 11 % on sinnittelijöitä, jotka kokevat voimakasta emotionaalista uupumusta ja ovat menettäneet sisäisen eheyden, elävät kiireessä ja menestyvät heikosti. Yrittäjyys haittaa muuta elämää ja fyysinen ja sosiaalinen terveys on heikko. Näillä yrittäjillä on voimakas halu lopettaa yritystoiminta.

 Yrittäjistä 42 % on tasapainoilijoita, joiden arvio omasta työkyvystä on melko hyvä,  vaikka hyvinvointi on jo heikentynyt joillakin elämänalueilla.  Noin 5 %:lla on niin kutsuttu supermiesefekti: tosiasioita ei tunnisteta.

Yrittäjistä 47 % kuuluu onnistujiin, jotka eivät koe uupumusta ja kiirettä, vaan yrittäjyys tukee muuta elämää ja fyysinen ja sosiaalinen terveys on hyvä.

Tulokset ilmenevät Eläke-Fennian teettämästä laajasta tutkimuksesta jota Annarita Koli esitteli Akavan yrittäjäseminaarissa helmikuun alussa.

Miten yrittäjä välttää uupumuksen ja mistä löytää ilo?

Näitä pohtivat Anja Hallberg Diacorilta ja Riitta Pallasvuo Liike4k Oy:stä

Kun yritys menestyy voi yrittäjäkin yleensä hyvin. Poikkeuksen tekevät voimakkaassa kasvuvaiheessa olevat yritykset, joissa työtekijöitä on 6-14. Tällöin yrittäjän henkilökohtainen työtaakka usein nousee kohtuuttomaksi. Ratkaisukeinoiksi tämän ryhmän ongelmiin esitettiin joidenkin toimintojen ulkoistamista ja jo alusta alkaen rohkeampaa tehtävien delegointia.

 Työstä palautumiseen pitää kiinnittää huomiota ja varata aikaa. Hyviä palautumisstrategioita ovat tutkimusten mukaan:

  • Psykologinen irrottautuminen työstä, esimerkiksi lasten kanssa leikkien tai puutarhaa hoitaen.
  • Rentoutuminen loikoillen ja musiikkia kuunnellen.
  • Uusien taitojen opettelu ja onnistumisen kokemuksen yksityiselämässä, esimerkiksi uusien urheilulajien tai kielten opettelu
  • Tunne yksityiselämän hallinnasta: ”Voin valita vapaa-ajantekemiseni ja hallitsen aikatauluni”.

 Liikunta auttaa sekä kehoa että mieltä jaksamaan. Suositus olisi tunti päivässä, viikonloppuna enemmän ja viikossa noin 8 h, yksi lepopäivä. Liikkumisen pitäisi olla mieluisaa, eikä totista rutistamista. Aikuisetkin saavat leikkiä...

 Ravinto tietysti vaikuttaa jaksamiseen. Säännölliset ruoka-ajat ja ruokavalion keventäminen ilman poppakonsteja, kuulostaa niin helpolta ja on yrittäjälle niin vaikeaa..

 Sosiaalinen ja kollegiaalinen tuki on tärkeää. Yksinyrittäjänkin olisi löydettävä joku, jonka kanssa voi avoimesti keskustella vaikeistakin asioista.

 Yrittäjän kannattaa tehdä työterveyshuoltosopimus, jonka pohjalta tehdään työolosuhteiden kartoitus, terveystarkastukset, toimintasuunnitelma ja saa neuvontaa ja ohjausta elämäntapoihin ja kuntoutukseen

 Yrittäjän hyvinvoinnin huoneentaulu:

 1. Säännöllinen ja monipuolinen liikunta

2. Arkiset perusvalinnat terveellisiä

2. Ruokailurytmitys ja – säännöllisyys,myös viikonloppuisin

3. Kohtuus kaikessa

4. Juo vettä 1,5 – 2 l päivässä

5. Nautinto sallittu

6. Sosiaalisuus

Helmikuussa muistiinmerkitsi

Ilkka Sipilä
Agronomiliiton yrittäjävaliokunnan jäsen

Lähetä kommentti