Agroseniorit ja Yaran Tero Hemmilä

17.2.2015 12:34

Norjalaisomisteinen kemikaalijätti Yara, alansa suunnannäyttäjä.

Yara Suomen toimitusjohtajan agr. Tero Hemmilän agroseniorien helmikuun 2015 lounaskokouksessa esitetty alustus jätti vakuuttavan kuvan yrityksen missiosta ja strategiasta. Yaralla on vahva tahto ”Suomen juurien” vaalimisesta siitä huolimatta, että yritys toimii kansainvälisen markkinastrategian ja pelisääntöjen mukaisesti.   

Yara on maailmalaajuisena kivennäistuotteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden tuottajana ja toimittajana merkittävä tekijä kestävässä ja tehokkaassa ruoantuotannossa. Se työllistää n. 10 000 henkilöä 50 maassa – 22 tehtaassa ja 5 tutkimuskeskuksessa. Liikevaihto v. 2013 oli 10,3 mrd. €

Suomessa on neljä tuotantolaitosta: Uusikaupunki, Harjavalta, Siilinjärvi ja Kokkola, joista Harjavallan tehtaan lannoitetuotanto päättyy kuluvana vuonna. Suomen tuotannosta 70 % menee vientiin. Yara Suomi työllistää 1200 henkilöä. Yara on vuosina 2007- 2014 investoinut noin 550 miljoonaa euroa Suomeen, mikä vahvistaa Suomen asemaa ja toimintaedellytyksiä. 

Kotkaniemessä toimii tutkimuskeskus. Koetoimintaa on Suomessa harjoitettu jo yli 50 vuotta tiiviissä yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Vuosittain koekentillä on yli 4000 koeruutua.  Määrätietoisella tutkimus- ja kehittämistyöllä Yara haluaa kantaa oman vastuunsa tehokkaiden ja ympäristöystävällisten viljelymenetelmien kehittämiseksi ruoantuotantoa varten.

Maailman ruoan tarve kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, kun maapallon väestö kasvaa 9,3 mrd:iin ihmiseen. Maanviljely on tehostettava kestävän kehityksen periaatteilla. Siinä Yara haluaa vastuullisesti olla mukana.

Teollisuuden tarpeisiin – ympäristön ehdoilla

Yaralla on varsin monipuolinen ja laaja tuotevalikoima, joka palvelee eri teollisuuden aloja. Koko lannoitetuotannon skaalan ohella tuotetaan mm. teollisuuskemikaaleja metalli-, paperi- ja kemianteollisuudelle sekä teknisiä nitraatteja kaivosteollisuudelle louhintaräjähteiksi.  Lisäksi tuotetaan mm. typpiliuoksia ja ympäristökemikaaleja haitallisten ilmastopäästöjen vähentämiseksi niin moottoriajoneuvojen pakokaasujärjestelmistä kuin myös teollisuuden päästöjen osalta.

Yaralla on myös merkittävää kaivostoimintaa Siilinjärvellä ja meneillään on selvitys Soklin fosfaattikaivoksen mahdollisesta avaamisesta. Suomen valtio on sitoutunut rakentamaan tieyhteyden kuntoon, mutta päätös odottaa vielä lopullisia kannattavuusselvityksiä sekä tarvittavia lupia. Yritys on tehokkaasti kansainvälisellä strategialla johdettu yritys, josta Suomi pitkällä aikavälillä voi hyötyä.

-      Lars Rask, agroseniorit

Lähetä kommentti