Vuorovaikeutus vaihdossa

04.5.2022 10:05

Vuorovaikeutus ry:llä on kunnia aloittaa vuoden 2022 Uratähtäin blogissa ilmestyvä juttusarja, jossa kuullaan eri alojen opiskelijoiden vaihtokokemuksia. Juttuja varten haastattelemme muutamaa alan opiskelijaa samaa kysymysrunkoa käyttäen.

Vuorovaikeutus ry edustaa erityisesti ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opiskelijoita Viikissä. Jutut sopivat kaikille kansainvälistymisestä kiinnostuneille, esimerkiksi vaihtokohteissa saattaa kuitenkin painottua tietty ala. 

Vaihtoon lähteminen on parhaimmillaan kokemus, jota yhä vanhana muistellaan lämmöllä. Kokemus kasvattaa eikä tietenkään ole pelkkää ruusuilla tanssimista, mutta hyödyt niin urakehitystä, kuin omaa itseä ajatellen ovat huimat. Näistä syistä Uratähtäin blogi keskittyy tänä vuonna kannustamaan opiskelijoita hankkimaan kansainvälistä kokemusta – vaihto on yksi oiva tapa tähän! 

Tähän postaukseen on koottu kolmen VV:läisen kokemuksia ja kommelluksia maailmalta: 

Vilma opiskelee paraikaa Prahassa, Tsekissä, vaihtoyliopistona toimii Czech University of Life Sciences Prague. Suomessa hän opiskelee ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaatti ohjelmassa, suuntanaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomia. Tuuli opiskelee Suomessa samaa alaa ja on suunnannut tekemään vaihtonsa Espanjan Huelvaan, Universidad de Huelvaan. Viimeinen haastateltu Jenni opiskelee Suomessa globaalia kestävyyttä ja suoritti vaihtonsa Kanadassa kohdeyliopistonaan Memorial University of Newfoundland and Labrador. 

Czech University of Life Sciences Prague

Vaihdossa kursseista osa on omaan alaan liittyviä, osa taas jotain muuta. Vilma kertoo, että kurssivalinnat menivät lähes täysin uusiksi kohteeseen saavuttaessa - tämä onkin vaihdossa melko yleistä, sillä valinnat tehdään yleensä edellisen vuoden tarjonnan mukaan, joka on vuosittain erilainen. Ongelmia englanninkielisten kurssien löytämisessä ei kansainvälisessä yliopistossa Vilman mukaan kuitenkaan ollut, myös tietoa löytyi hyvin englanniksi. Haasteita ilmeni erityisesti aikataulujen yhteensovittamisessa.  

Tuuli taasen kertoi englanninkielisten kurssien löytämisen olleen vaikeaa, mikä toisaalta myös helpotti kurssivalintojen tekemistä. Tilanne Jennillä oli päinvastainen, sillä hän kertoi, että vain muutaman kurssin valitseminen laajasta tarjonnasta oli vaikeaa. Tuuli opiskelee vaihdossa mm. Espanjan kieltä, rahoitusta ja agrometsätaloutta. Kursseja voi valita monipuolisesti, mikäli ne sisältyvät tutkinnon vapaavalinnaisiin opintoihin, kuten Tuulikin päätti tehdä. Jennin kurssit sujahtavat helposti suomalaiseen tutkintoon, sillä hän opiskelee vaihdossa mm. Ympäristötiedettä ja –politiikkaa. 

Haasteista kysyttäessä nousi koronavirustilanne keskusteluun. Vilma kertoi ennen matkaan lähtemistä seuranneensa tilannetta tarkkaan ja Jennin mukaan korona aiheutti monia käytännön haasteita, kun esim. rokotukset piti saada ajoissa kuntoon. Tilanteen tulkinta oli ennen Vilman vaihtoa vaikeaa ja lähtemistä tuli punnita moneen kertaan tilanteen ollessa vielä enne lähtöä melko epävakaa. Lopulta lähteminen tuntui oikealta ratkaisulta, sillä Vilma koki voivansa luottaa siihen, että Suomeen voi aina palata tilanteen kärjistyessä. Jenni taas kertoi selvinneensä käytännön haasteista, joita koronan lisäksi aiheutti mm. viisumin saaminen, olemalla aktiivisesti yhteydessä yliopistoihin Suomessa ja Kanadassa. 

Tuulin mielestä haastavinta oli itse prosessi ja sen perässä pysyminen, kun deadlineja ja muistettavia asioita on paljon. Hän kertoi saaneensa apua muilta vaihtoon lähteviltä opiskelijoilta ja onkin hyvä vinkki pyytää apua kavereilta ja pohtia yhdessä, mikäli vaihto on itsellä edessä. Myös liikkuvuuspalveluista saa aina apua ja Tuuli kertoi hyödyntäneensä myös tätä kanavaa.  

Vilma ei uskaltanut muodostaa koronan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi suuria odotuksia vaihtoa kohtaan, mutta hän nimesi odottaneensa erityisesti englannin kielen kehittymistä monikulttuurisessa seurassa, sekä vaihdon tuomaa itsenäistymistä ja kasvua. Myös Tuuli nimesi odottaneensa erityisesti kielitaidon kehittymistä ja uusia ystäviä eri maista. Jenni halusi näiden lisäksi päästä irti Suomi-arjesta ja nähdä, millaista yliopisto elämä on Atlantin toisella puolella.  

Vaikka suurten odotusten täyttämistä ei niiden puutteen vuoksi tarvinnut stressata, uskoo Vilma vaihdon hyödyttävän jatkossa monessa mielessä. Rohkeus kasvaa, kun uudessa ympäristössä pitää luoda elämä ja mm. sosiaaliset kontaktit täysin uudestaan ja vieraalla kielellä, samalla siis englannin kielitaito ottaa huiman loikan eteenpäin. Vilma nimesi konkreettisiksi esimerkeiksi englannin taidon kehittymisen hyödyistä monikulttuurisessa joukossa työskentelyn helpottumisen, sekä esitelmien pitämisen eri kielillä. Tiivistetysti hän korosti vastauksissaan vaihdon hyötyinä juuri kielitaidon ja rohkeuden kehittymistä. 

Tuulin ja Jennin vastauksissa oli sama kaiku. Globaalissa maailmassa työelämässä on tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osata työskennellä eri kielillä. Tämä kaikki vaatii jo aiemmin esiin tullutta rohkeutta, joka myös heidän mukaansa on kasvanut vaihdon aikana. 

Jenni Katajarinne

Yllätyksistä tai mahdollisista kulttuurishokeista kysyttäessä Vilma totesi, ettei Euroopan sisällä suuria eroja ollut ilmennyt. Hankaluuksia oli aiheutunut aikatauluttamisesta, kun tenttiaikoja tai muita päivämääriä ei anneta ajoissa, johon me Suomen tarkkaan aikataulutetussa arjessa olemme usein tottuneet. Myös Tuulin vastauksessa korostuu, ettei hän ollut kohdannut suurempia shokkeja. Päinvastoin Tuuli koki yllättävänä, kuinka helposti uuteen maahan ja kulttuuriin lopulta tottui. 

Jenni matkasi Eurooppaa kauemmas, mutta maineeltaan Suomen kanssa melko samankaltaiseen maahan. Hän yllättyi erityisesti siitä, kuinka mukavia ja kiinnostuneita paikalliset olivat. Oli uutta huomata tuntemattomienkin tulevan juttelemaan eri tilanteissa pitkiksikin ajoiksi. Kulttuurishokeista mieleen oli jäänyt erityisesti, kuinka alussa oli hämmentävää, että kaikkialle kuljettiin autolla. Tämä oli tullut ilmi, kun Jennin kävelyä kauppaan oli kummaksuttu, olisihan sinne kannattanut muiden mielestä ottaa taksi! 

 

 

Kirjoittaja: opiskelijavaliokunnassa Vuorovaikeutuksen edustajana toimiva Elli-Noora Jalonen

Haastatellut: Tuuli Aikola, Vilma Herronen ja Jenni Katajarinne

Kuvat: Vilma Herronen ja Jenni Katajarinne

 

Lähetä kommentti