Uratähtäin goes Ravitsemusviikko! Ravitsemusterapiaopinnoista Itä-Suomen yliopistossa

08.11.2022 08:39

Nyt vietetaan Ravitsemusviikkoa ja sen kunniaksi Uratähtäin-blogissa julkaistaan kaksi postausta, jotka tekevät ravitsemustiedettä tutummaksi. Tässä jutussa 4. vuosikurssin ravitsemustieteen opiskelija Siru kertoo ravitsemusterapiaopinnoistaan Itä-Suomen yliopistossa.

Hyvää ravitsemusviikkoa!

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista ravitsemusviikkoa, jonka tavoitteena on tehdä ravitsemustiedettä tunnetumaksi avaamalla ajankohtaista tutkimusta, kertomalla ravitsemustieteilijöiden tekemästä työstä ja tuomalla esille luotettavan ravitsemustiedon osaajat. Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat terveydenhuollon ainoa ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja -terapiaan erikoistunut yliopistotutkinto. Ravitsemusterapeutti on Valviran myöntämä ja valvoma ammattinimike, jonka saamiseen oikeuttavan tutkinnon voi opiskella vain Itä-Suomen yliopistossa.

Tässä postauksessa Agronomiliiton opiskelijapromoottori ja 4. vuosikurssin ravitsemustieteen opiskelija Siru kertoo ravitsemusterapiaopinnoistaan Itä-Suomen yliopistossa.

Mitä ravitsemusterapeutiksi kouluttautuvan ravitsemustieteen opiskelijan tutkinto sisältää?

Kandivaiheen ensimmäisinä vuosina itse ravitsemustiede ei näyttele opinnoissa suurinta roolia, vaan kurssien tiedot luovat pohjaa, jonka päälle on hyvä rakentaa ravitsemustieteen osaamista. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat suurelta osin yhteisiä biolääketieteen ja farmasian opiskelijoiden kanssa. Kandivaiheen opinnot sisältävät kursseja muun muassa solun rakenteesta ja toiminnasta, kemiasta, ihmisen fysiologiasta, mikrobiologiasta, perusfarmakologiasta, terveyden edistämisestä, terveyspsykologiasta, terveystieteiden tutkimuksesta ja tutkimusmenetelmistä sekä elintarviketeollisuudesta ja -tieteestä. Toki myös kandivaihe sisältää kursseja itse ravitsemustieteestä, muun muassa syömiskäyttäytymiseen ja ravitsemusfysiologiaan liittyen.  Omiin opintoihini olen sisällyttänyt urheiluravitsemuksesta ja terveyden edistämisestä koostuvan sivuaineen, sekä korkeakouluvaihdossa Italiassa käymäni opinnot.

Tällä hetkellä opiskelen laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen oikeuttavia maisteriopintoja. Ensimmäisenä vuonna terapiaopintoihin sisältyy kursseja ravitsemushoidon lähtökohdista, elintapasairauksista, yksilö- ja ryhmämuotoisesta ravitsemusohjauksesta sekä perusravitsemushoidon erityisosa-alueista. Tänä syksynä opintoihini on jo sisältynyt ravitsemustilan, energiantarpeen ja vajaaravitsemuksen määrittämistä, lääkkeiden ja ravintoaineiden interaktiota sekä kokonaisuus erilaisista terapiasuuntauksista ja -menetelmistä, kuten kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiasta. Terapiasuuntausten ja -menetelmien opiskelu toimii tärkeänä pohjana tuleville kursseille, joissa syvennytään ravitsemushoidon eri osa-alueisiin, jotta osaamme tulevassa työssämme soveltaa kuhunkin potilasryhmään soveltuvaa terapiamenetelmää. Tutkinnon viimeisenä vuonna ravitsemusterapiaopintoihin sisältyy suuret opintokokonaisuudet vajaaravitsemuksesta ja tehostetusta ravitsemushoidosta, vaativan tason ravitsemushoidon erityisosa-alueista sekä psykiatrisista sairauksista ja syömiskäyttäytymisen häiriöistä.

Tyypillinen arkipäiväni ravitsemustieteen opiskelijana näyttää esimerkiksi tältä:

  • klo 8–11: Luento aiheesta dyslipidemiat ja ateroskleroottiset valtimosairaudet                                                             
  • klo 11-12 Lounastauko                                                                                                                                                                                  
  • 12-14 harjoitus dyslipidemioiden ravitsemushoidosta vanhoja potilastapauksia hyödyntäen                    
  • 14-15 seuraavan päivän luentojen ennakkovideot ja -tehtävät                                                                                                     
  • 15-17 valmistautuminen ensi viikon seminaariesitykseen pro gradu -tutkielmaani liittyen

Laillistetun ammattipätevyyden antavissa opinnoissa kurssit käydään tietyssä, ennalta suunnitellussa aikataulussa ja opiskelutahti on intensiivinen. Kurssit ovat suuria 8–13 opintopisteen kokonaisuuksia, jolloin opiskelun voi keskittää yhteen kurssiin kerrallaan. Olen kokenut tällaisen opintorakenteen jaksamista tukevana, kun aikaansa ei tarvitse jakaa monen kurssin kesken, ja vapaa-ajan ja työskentelyn erottaminen toisistaan on helpompaa.

Jokainen terapiaopintojen kurssi sisältää perinteisen tentin lisäksi potilastentin, jossa opittuja taitoja harjoitellaan käytännössä. Kukin opiskelija toimii ravitsemusterapeuttina yhdelle Kuopion yliopistollisen sairaalan potilaalle hoitaen tämän kurssilla oppimiensa tietojen pohjalta. Lisäksi opinnot sisältävät harjoittelujaksot perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, jossa opittuja asioita päästään harjoittelemaan käytännössä.

 Ravitsemustieteessä ja ravitsemusterapeuttina työskentelyssä yhdistyy uniikilla tavalla terveyden edistäminen kliininen hoitotyön, terapia, elintarvikeosaaminen sekä tieteen soveltamisen käytäntöön. Koenkin, että ravitsemustiede on erinomainen vaihtoehto terveystieteistä kiinnostuneelle, jonka toiveissa on monitieteinen ja jatkuvasti kehittyvä ala, joka tarjoaa monipuolisesti uravaihtoehtoja.

 

Kirjoittaja: Agronomiliiton opiskelijapromoottori ja 4. vuosikurssin ravitsemustieteen opiskelija Siru Liljefors

Lähetä kommentti