Ravitsemusviikko – ravitsemustieteen opinnot Itä-Suomen yliopistossa

11.11.2021 16:10

8.–12.11. vietetään ravitsemusviikkoa. Tässä postauksessa opinnoistaan kertoo Itä-Suomen yliopistossa ravitsemustiedettä opiskeleva Agronomiliiton opiskelijapromoottori Siru Jussila.

Hyvää ravitsemusviikkoa kaikille!

Kuluvalla viikolla vietetään ravitsemusviikkoa, jonka tavoitteena on tehdä ravitsemustiedettä näkyvämmäksi. Tänä vuonna kattoteemana on tutkittu tieto, ja ravitsemusviikko onkin osa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Ravitsemusviikon ja tutkitun tiedon teeman kunniaksi tässä postauksessa pureudutaan ravitsemustieteen opintoihini Itä-Suomen yliopistossa.

Ravitsemustieteen koulutusohjelmasta vastaa Itä-Suomen yliopiston lääketieteen laitoksen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö. Itä-Suomen yliopisto kouluttaa ainoana Suomessa laillistettuja ravitsemusterapeutteja, mutta koulutusohjelmastamme valmistuu myös muita ravitsemus- ja elintarvikealan korkeakoulutettuja osaajia.

Oma opintopolkuni ravitsemustieteellä alkoi vuonna 2019. Koko ikäni olin haaveillut terveydenhuoltoalan ammatista, jossa pääsisi auttamaan ihmisiä. Lukiossa jatko-opintopaikkoja ja mielenkiinnon kohteitani pohtiessa nousi esille ala, jossa yhdistyisi mielenkiintoni biologiaan ja ihmisen fysiologiaan, psykologiaan, ihmisten auttamiseen sekä terveyden preventiiviseen hoitamiseen – eli tietenkin ravitsemustiede! Kolmannen yrittämän jälkeen aukesi opiskelupaikka unelmieni alalla.

Ravitsemustieteen opiskelijoiden asioita Kuopiossa edistää ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Retikka ry. 

Ravitsemustieteen opinnot koostuvat terveystieteiden kandidaatin ja maisterin (300 op) tutkinnosta. Kandivaiheessa opinnot sisältävät kursseja muun muassa ihmisen fysiologiaan, solu- ja mikrobiologiaan, kemiaan sekä monialaisesti terveystieteisiin liittyen. Kandivaihe sisältää myös ravitsemustieteen aineopintoja, mutta opintojen tärkeimpänä painopisteenä on rakentaa pohjaa maisterivaiheen osaamiselle. Kandivaihe sisältää neljän viikon harjoittelujakson, jonka voi toteuttaa monipuolisesti esimerkiksi terveydenhuollossa, sairaalan ruokapalveluissa, erilaisissa järjestöissä tai elintarvikealan yrityksessä. Suurin osa opinnoista on siis ennalta määrättyjä, mutta opiskelija voi itse valita yhden 30 opintopisteen moduuliopintokokonaisuuden. Itse luen urheiluravitsemuksen perusopintoja, mutta vaihtoehtoja löytyy runsaasti esimerkiksi psykologiasta, kauppatieteistä, gerontologiasta, terveysliikunnasta tai elintarvikkeiden tuotekehityksestä.

Maisterivaiheessa 60 opintopistettä on kaikille ravitsemustieteen opiskelijoille pakollisia opintoja ja tämän lisäksi valitaan kaksi 30 opintopisteen moduulia. Mikäli tavoitteena on laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys, tulee moduuleiksi valita ravitsemusterapia 1 ja 2, mutta kuten totesinkin, voi maisterivaiheen opinnot koostaa myös muilla tavoin. Ravitsemusterapiaopinnoissa päästään pureutumaan syvällisemmin ravitsemushoidon eri osa-alueisiin, muun muassa elintapasairauksiin, vajaaravitsemukseen sekä psykiatrisiin sairauksiin. Maisterivaiheessa suoritetaan kaksi harjoittelua, jotka ravitsemusterapian opiskelijoille toteutetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Pro Gradu -tutkielman jälkeen meiltä valmistuukin terveystieteiden maistereita ja Valviran laillistamia ravitsemusterapeutteja, jotka edistävät terveyttä ravitsemuksen keinon Suomen terveydenhuollon kentällä!

Mikäli ravitsemustieteen opiskelu kiinnostaa, löydät tietoa koulutuksesta täältä: https://www.uef.fi/fi/koulutus/ravitsemustiede

Ravitsemustieteen opiskelijoiden ainejärjestön Retikka ry:n nettisivut löytyvät täältä: https://www.retikkary.fi/ Retikka ry julkaisee nettisivuillaan muun muassa laitoksellamme tehtävät kandidaatin tutkielmat.

Ja tietoa ravitsemusviikosta löydät täältä: https://suomenravitsemustieteenyhdistys.fi/tapahtuma/ravitsemusviikko/

 

Antoisaa ravitsemusviikkoa kaikille!
 

Kirjoittaja: Siru Jussila, ravitsemustieteen kandivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa. Agronomiliiton opiskelijapromoottori.

Lähetä kommentti