Ravitsemusasiantuntijan monipuoliset tehtävät Sydänliitossa - Haastattelussa Kati Kuisma

30.4.2020 15:40

Kati Kuisma on Viikistä elintarviketieteiden maisteriksi valmistunut ravitsemustieteilijä, minkä lisäksi hän on kehittänyt osaamistaan myös muilla alueilla. Hän aloitti jo ennen valmistumistaan Sydänliitossa, jossa hänen vastuualueitaan ovat lapsiperheiden ravitsemus ja viestintä.

Kuvaaja: Anna Kara

Mitä olet opiskellut pää- ja sivuaineinasi?

Pääaineeni oli ravitsemustiede, ETM. Sivuaineeni oli mediakasvatus ja lisäksi tein silloisen neuvontaopin kursseja (viestintä/muutosjohtaminen).

Mikä oli opintojen aikana hyvää myöhempää työelämää ajatellen ja mitä olisi kannattanut tehdä toisin?

Erityisen hyvää oli tiivis opiskelijayhteisö, josta on monta ystävää jäänyt osaksi elämää tiiviimminkin. Opinnoissa hyvää oli laaja-alainen elintarviketieteiden kuuluminen osaksi perusopintoja, ne ovat lisänneet yleistietoa ja olleet avuksi työelämässä ravitsemustieteen ymmärtämisen lisäksi. Nyt jos valitsisin opintoja, ottaisin ehdottomasti myös ekonomia- ja markkinointipuolen opintoja osaksi tutkintoa.

Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työssäsi ja millainen työnkuva sinulla on?

Olen ollut töissä Sydänliitossa 15 vuotta. Aloitin jo ennen valmistumistani harjoittelun jälkeen. Työnkuvaani kuuluu mm. viestinnän suunnittelua ja päivittäistä toteuttamista, hankekoordinointia, ravitsemusasiantuntijan tehtäviä, monenlaista kehittämistä ja ideointia. Työnkuva on laaja, koska järjestössä työnkuvaan kuluu usein tehtäviä oman aihealueen koko toiminnan laajuudelta: strategisesta suunnittelusta aina sinne käytännön toteutukseen asti.

Vastaako työ koulutustasi ja opiskeluaikaisia odotuksiasi?

Varmasti osittain, koska työhöni kuuluu myös ravitsemusasiantuntijan tehtäviä. Toisaalta monet työtehtäväni onnistuisivat monella muullakin koulutustaustalla.  Opiskeluaikaisia odotuksia vastaa kyllä – halusin tehdä töitä sekä ravitsemusaiheiden että viestinnän parissa.

Mitkä taidot koet työsi kannalta tärkeimmiksi?

Omassa nykyisessä työnkuvassani tärkeitä ovat viestinnän taidot ja sen suunnitelmallinen kehittäminen sekä asiakasymmärrys. Voi tuntua ensin kaukaiselta ravitsemusaiheista, mutta esimerkiksi mietittäessä miten kehittää ruokakasvatusmateriaaleja vastaamaan ulkomaalaistaustaisten perheiden tarpeita – ollaankin jo asiakasymmärryksen ja viestinnän ytimessä ravitsemustieteen kanssa.

Millaisia vinkkejä sinulla on ravitsemustieteen opiskelijoille (liittyen opintoihin tai työelämään)?

Ota monipuolisesti opintoja ja älä stressaa liikaa ”oikeanlaisen” opintopolun rakentamisesta. Opinnot antavat hyvän pohjan ja yleisymmärryksen omasta alasta sekä taidot kokonaisuuksien hallintaan. Oma syväosaaminen syntyy ajan myötä työelämässä ja itsensä kehittäminen jatkuu täälläkin. Kaiken ei tarvitse olla valmista, kun valmistuu. Itsekin palasin juuri takaisin opintovapaalta, kun suoritan uudistavan johtamisen tutkintoa.

 

-Roosa Joutsi, Agronomiliiton opiskelijavaliokunnassa Oikos ry:n edustaja

Lähetä kommentti