Kansainvälisyyttä ja rohkeita sivuaineopintoja oman kiinnostuksen innoittamana - Haastattelussa Alkon laadunvalvontakemisti Leenamaria Järvinen

18.5.2020 11:00

Leenamaria Järvinen

Mitä kaikkea olet opiskellut?

Pääaineeni Viikissä oli elintarvikekemia ja sivuaineina Espanjan vaihdossa suorittamani opintokokonaisuus Enology and Gastronomy eli Viinitiede ja Gastronomia sekä espanjan kielen opintokokonaisuus. Opiskelin espanjaa jo kandivaiheessa ja jatkoin opintoja edelleen maisterivaiheessa, koska halusin suorittaa kielestä sivuaineopintokokonaisuuden. Myös viineistä ja gastronomiasta olin kiinnostunut jo kandivaiheessa ja pohdin aluksi viinikurssien suorittamista ammattikorkeakoulussa, koska Viikissä niitä ei ollut tarjolla. Lähdin kuitenkin vuodeksi Espanjaan Erasmus-vaihtoon, jonka aikana sain suoritettua useita viinitieteen ja gastronomian kursseja, jotka hyväksyttiin maisterin tutkinnon sivuainekokonaisuudeksi Suomeen palattuani. Etenkin sivuaineiden myötä olen saanut erityistä osaamista juoma-alalta, joka on hyödyttänyt nykyisen työpaikkani saannissa. 

Mitkä olivat koulutuksesi vahvuudet ja heikkoudet työuran näkökulmasta?

Monipuolinen kurssisisältö ja laaja-alainen osaaminen elintarviketieteistä on antanut minulle hyvät eväät uramaailmaan ja mahdollistanut erityyppiset työtehtävät sekä kaupan alalla että elintarvikealalla. Vahvuutena olen kokenut myös tavanomaisesta poikkeavat maisterin tutkinnon sivuaineopinnot. Samoin opintojen ohella karttunut työkokemus, ulkomailla suorittamani vaihtovuosi sekä työharjoittelu ja niistä saatu kansainvälinen opiskelu- ja työkokemus ovat edistäneet uralla etenemistä. Heikkoutena voisin pitää sitä, että elintarvikekemian opintokokonaisuus sisältää runsaasti laboratoriotyöskentelyä ja vain vähän taloustieteiden opintoja, joista olisi puolestaan hyötyä erityisesti kaupan alan työtehtäviin pyrkivälle henkilölle. Jälkikäteen ajateltuna, olisi kannattanut luoda vielä enemmän kontakteja alan yrityksiin jo opintojen alusta lähtien ja opiskella enemmän esimerkiksi elintarvike-ekonomiaa, talous- ja tilastotieteitä.

Millä asioilla on ollut merkitystä työnhaussasi ja työhistorian muotoutumisessa?

Työskentelin useissa eri tehtävissä elintarvike- ja kaupan alalla jo opintojeni aikana. Varsinaisen oman alan vakituisen kokopäivätyön onnistuin saamaan vain muutama kuukausi valmistumiseni jälkeen kansainvälisestä päivittäistavarakauppaketjusta, jossa työskentelin osto-osastolla laadunvalvonnan asiantuntijatehtävässä.Työnhaussa merkitystä on ollut etenkin aikaisemmalla ja kansainvälisellä työkokemuksella sekä korkeakoulututkinnolla. Myös englannin, espanjan ja saksan kielitaidoista on ollut hyötyä. Olen saanut muutaman työpaikan suhteiden ja verkostojeni kautta, mutta myös omalla aktiivisuudella ja sattumalla on ollut merkitystä työhistorian muotoutumisessa. Uskon siihen, että kun asettaa itselleen haasteita ja tavoitteita ja tekee paljon töitä niiden eteen, niin lopulta vaivannäkö ja uurastus palkitaan. Ei siis kannattaa luovuttaa vastoinkäymisten vuoksi.   

Millainen työnkuva sinulla on?

Työskentelen laadunvalvontakemistinä Alkon pääkonttorilla valikoimat, tuotteet ja laatu -osastolla. Nykyisessä työssäni olen ollut nyt reilu 2,5 vuotta. Työhöni sisältyy tuotteiden aistinvaraista arviointia ja yleistä laadunvalvontaa, riskinarviointia, pakkausmerkintöjen ja analyysitulosten tarkastusta, tuotetietojen ylläpitoa sekä erilaisia koulutus- ja konsultointitehtäviä. Olen myös osa pruuvitiimiä ja osallistun uusien tuotteiden valintaan. Alkon laadunvalvonnassa teemme tiivistä yhteistyötä tuoteryhmien, ACL-laboratorion, asiakaspalvelun, myymälöiden ja tavarantoimittajien kanssa sekä tapaamme vuosittain muiden Pohjosmaisten alkoholimonopolien kollegoja. Koen työni vastaavan koulutustani sekä opiskeluaikaisia odotuksiani. Omaan palkkaukseen olen tyytyväinen ja palkkaa on nykyisessä työssäni mahdollista tarkastuttaa vuosittain. Olen oppinut paljon tässä työssä juoma-alasta, juomien tuotannosta, markkinoista ja trendeistä. Tuotteita tulee jatkuvasti lisää ja lainsäädäntö muuttuu, joten osaamista täytyy pitää jatkuvasti yllä ja seurata alalla tapahtuvia muutoksia. Olen saanut myös paljon uusia ja kansainvälisiä kontakteja juoma-alalle, minkä koin opiskeluvaiheessa haastavaksi.

Mitä kautta työnantajasi rekrytoi ihmisiä palvelukseensa?

Rekrytointi tapahtuu enimmäkseen verkossa ja työnantajani arvostaa etenkin alan opintoja sekä kokemusta alalta ja vastaavista tehtävistä. Myös innostuneisuutta alaa kohtaan ja uuden oppimista arvostetaan. Harjoittelijoita otetaan ainakin ACL-laboratorioon sekä aina väliajoin myös muihin pääkonttorin osastoille. Myyjiä ja kausityöntekijöitä myymälöihin rekrytoidaan myös säännöllisesti ja monet pääkonttorin työntekijöistä ovatkin aloittaneet uransa Alkon myymälästä.

Mitkä ovat mielestäsi ETM-tutkinnon suorittaneen vahvuuksia työmarkkinoilla ja mitä vinkkejä antaisit opiskelijoille tulevaan?

Elintarviketieteilijöiden kannattaa tuoda työnhaussa esille tutkinnon laajaa sisältöä ja korostaa monipuolista osaamista niin elintarvikekemian, elintarviketeknologian kuin mikrobiologian näkökulmasta. Mielestäni elintarvikekemisteillä, kuten muillakin Viikistä valmistuneilla on hyvä imago, joten “viikkiläisyys” kannattaa ehdottomasti tuoda esille sekä korostaa yliopiston tutkimus- ja yhteistyötä alan yritysten kanssa. Yritykset kiinnittävät nykyään entistä enemmän huomiota vastuullisuuteen, laatuun, aitouteen ja jäljitettävyyteen, joten uskoisin tulevaisuudessa työtehtävien näiden teemojen ääressä lisääntyvän. Omaa aktiivisuutta ei voi korostaa liiaksi eli kannattaa olla oma-aloitteinen ja luoda kontakteja rohkeasti kysymällä ja ottamalla yhteyttä kiinnostaviin yrityksiin, vaikkei avoimia työpaikkoja olisikaan tarjolla. Kannattaa osallistua erilaisiin luottamustehtäviin ainejärjestöissä, rekrytointitapahtumiin ja Mentor-ohjelmaan, jos vain mahdollista. Gradupaikkaa kannattaa myös kysyä hyvissä ajoin ja aktiivisesti kiinnostavista yrityksistä. Aurinkoista kesää kaikille! 

 

Kiitoksia Leenamarialle todella mielenkiintoisesta uratarinasta ja aurinkoista kesää kaikille minunkin puolestani.

Emmi Ahonen, Agronomiliiton opiskelijavaliokunnassa Mentor-klubi ry:n edustaja

 

Lähetä kommentti