Haastattelussa vientikoordinaattori Mari Jääskelä

26.9.2022 09:57

Halusimme kirjoittaa jutun, jossa Agronomiliiton opiskelijoille avataan kansainvälisen työn parissa työskentelevän asiantuntijan arkea ja työtehtäviä. Iloksemme saimme haastatella Mari Jääskelää, hän toimii Valiolla vientikoordinaattorina ja on valmistunut kaksi vuotta sitten Viikistä elintarviketieteiden maisteriksi elintarviketalouden ja kuluttajakäyttäytymisen opintosuunnasta.

Valiolla viennin tiimiin kuuluu 12 vientikoordinaattoria, joista jokaisella on omat asiakkaansa, joiden vientiin liittyviä asioita he hoitavat päivittäisessä arjessaan. Asiakkaiden määrä vaihtelee tiimissä tiimiläisillä yhdestä tytäryhtiöstä kymmeniin asiakkaisiin. Marilla on asiakkaita Euroopasta noin 50 kappaletta. Vientikoordinaattorin työhön kuuluu koko tilaus- vientiprosessin hallinta. Tilaus vastaanotetaan ja syötetään järjestelmään, josta tehdas saa tiedon. Vientikoordinaattori myös ottaa yhteyden kuljetusliikkeisiin eli huolitsijoihin, ja tarvittaessa kilpailuttaa rahdinkuljettajat. Vientikoordinaattori vastaa tavaran vientitullauksesta, laatii vientidokumentit ja huolehtii tarvittavat analyysit, eläinlääkäritodistukset ja sertifikaatit asiakkaalle sekä hoitaa laskutuksen. Etenkin vietäessä EU:n ulkopuolelle vientikoordinaattori on tekemisissä useiden eri tahojen kanssa, niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien, selvittäessään vientivaatimuksia elintarvikkeille eri maihin.

kuvassa Mari Jääskelä

Vientiprosessissa on monta liikkuvaa palapelin palaa ja tilanteet voivat muuttua nopeasti, joten työssä tuleekin pystyä reagoimaan sujuvasti mahdollisissa ongelmatilanteissa. Vaikka työ onkin tiivistä tiimityötä, nopea reagointi vaatii itsenäisestä päätöksentekoa ja oma-aloitteisuutta. Työssä korostuukin vaihtelevuus ja aaltoilevuus ja työpäivät ovat harvoin samanlaisia. Asiakkaat ovat erilaisia, minkä takia yksityiskohtiin tulee kiinnittää huomiota. Työskentelykielenä tiimissä on suomi, mutta muuten englanti. Muusta kielitaidosta on vain hyötyä!

Valio on työnantajana vastuullinen ja työntekijöiden jaksamisesta huolehditaan. Vientitiimissä vaihdellaan asiakkuuksia ja tehtäviä, mikä syventää omaa osaamista ja lisää joustavuutta esimerkiksi tuurauksien suhteen. Valiolla on yli 60 vientimaata, joten kulttuurieroilta ei voi välttyä. Osa asiakkaista odottaa korkeampaa palvelutasoa, kun taas tytäryhtiöiden kanssa viestintä on rennompaa.

Viikissä ei voi ainakaan vielä toistaiseksi opiskella viennin asiantuntijaksi, mutta maistiaisen elintarvikeviennistä ja -tuonnista saa EKM-ohjelman vaihtuvalla teemakurssilla. Marin sanoin osan työstä oppiikin vasta työelämään siirtyessä, mutta hän vinkkaa, että tuotantoprosessien ymmärtäminen auttaa työssä huomattavasti. Valiolle siirtyessään Mari kertasi maidon peruskurssilla opittuja asioita. Mari kertoo myös kielitaidon tarpeellisuudesta: pääasiallisena työkielenä on englanti, joten sen käyttöön kannattaa tottua ja harjaannuttaa omaa kielitaitoa opintojen aikana. Muiden kielten osaaminen on plussaa ja aiempaa kieliosaamista kannattaa pitää yllä. Jos on lukenut aiemmin esimerkiksi ranskaa tai saksaa, kannattaa yliopistossa ehdottomasti jatkaa opintoja ja syventää omaa osaamista. Elintarvikelainsäädännön tunteminen sekä kansainvälisen kaupan perusteiden ymmärtäminen on myös hyödyksi vientikoordinaattorin roolissa.

Iso Kiitos Marille haastattelusta, hän lähettää terveiset Agronomiliiton alojen opiskelijoille ja lämpimät suositukset kansainvälisten työtehtävien pariin hakeutumiseen!

 

Kirjoittajat:

opiskelijavaliokunnassa Lipidi ry:n edustajana toimiva Kiia Heinonen ja opiskelijavaliokunnassa Mentor-klubi ry:n edustajana toimiva Ella Immonen

 

Lähetä kommentti