Työmarkkinoilla kuohuu – Agronomiliitto mukana Akavan toimissa 6.2.

Agronomiliitto on mukana tukemassa Akavan #ParemmanTyöelämänPuolesta -tavoitteita. Akavalaiset liitot toimivat 6.2. iltapäivällä. Agronomiliitto kertoo tulevista toimista tarkemmin jäsenwebinaareissa torstaina 25.1. klo 8.30-9.00 ja torstaina 1.2. klo 8.30-9.00.

Työmarkkinoilla kuohuu

Hallitus esittää suomalaiseen työmarkkinamalliin isoa periaatteellista muutosta. Sen tavoitteena on kirjata lakiin menettely, jolla palkankorotukset sidottaisiin vientialojen palkankorotusten tasoon, tämän enempää palkkoja ei voitaisi kulloisellakin sopimiskierroksella korottaa. Alijäämäistä julkista taloutta hallitus korjaa leikkauksilla, joista hyvin suuri osa kohdistuu työelämää sivuaviin tukiin ja järjestelmiin.

Agronomiliitto on mukana akavalaisten liittojen edunvalvonnassa. Liitot ovat huolissaan neuvottelujärjestelmän tulevaisuudesta ja leikkausten kohdentumisesta. Katsomme, että työelämän pelisääntöjä on uudistettava ja julkinen talous tasapainotettava yhtä vaalikautta pidemmällä aikajaksolla. Nyt esitetyt toimet uhkaavat kuitenkin rapauttaa neuvottelujärjestelmämme luottamuksen ja vaikeuttaa esimerkiksi naisvaltaisten, julkisten alojen palkkakehitystä.

Akavalaiset liitot katsovat, että työelämässä tarvitaan koordinaatiota ja selkeää sopimusmenettelyä. Tutkimusten mukaan tätä arvostavat myös yritykset ja työnantajat. Mielipiteen ilmaisuille on löydettävä yhteiset pelisäännöt mutta niiden rajoittaminen lailla sopii huonosti pohjoismaiseen kulttuuriin. Haluamme hallituksen kanssa yhteiseen neuvottelupöytään esitysten kipupisteistä. Etsimme ratkaisuja emmekä riitelyä.

Agronomiliitto tukee Akavan tavoitteita. Tuoreen palkkatutkimuksemme mukaan jäsentemme palkkakehityksestä yli 90 prosenttia on yleiskorotusten varassa. On vaikea nähdä, kuinka lailla rajoitettu malli tukisi neuvotteluvoimaamme.

Muistutamme myös, että esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyysturva on jo merkittävästi heikentynyt vuoden alussa. Työttömyysturvan omavastuu on pidentynyt, lapsikorotuksia leikataan ja työtulojen suojaosaa poistuu. Syyskuussa järjestelmän edellyttämä työskentelyedellytys kaksinkertaistuu, mikä heijastuu terävimmin vastavalmistuneiden turvaan. Lisätietoja Erkon sivuilta

Akavan liitot toimivat 6.2.

Akavalaiset liitot toimivat 6.2. iltapäivällä. Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa on liittojen yhteisiä ulosmarsseja kello 14-16 välisenä aikana. Mielenilmaisuja on muuallakin ja erilaisia ulkotapahtumia kello 16 jälkeen. Kerromme näistä tarkemmin.

Vanhalla Ylioppilastalolla Helsingissä on eduskuntapuolueille suunnattu paneeli 17-18. Vanhalla polttopisteessä ovat muutoinkin nuorten työelämäasiat. Hallitukselle suunnataan yhteinen viesti.

Agronomiliiton jäsenet toimivat hyvin erilaisissa tehtävissä ja eri puolilla Suomea. Olemme ideoineet jäsenillemme mahdollisuutta ”digitaaliseen mielenilmaisuun”. Tämä tarkoittaisi sähköpostien kulun taukoa omalla mielenilmaisuun liittyvällä vastaanottoviestillä.

Toivomme jäsentemme osallistuvan Akavan toimiin mahdollisuuksiensa mukaan. Asiasta tehdään 26.1. hallituksemme kokouksessa jäseniämme turvaava järjestöpäätös. Lyhyet mielenilmaisut eivät kuulu lakkotoimien piiriin ja niillä aiheutetaan erittäin vähän yhteiskuntaa hankaloittavia toimia. Kysymys on asian tärkeyden nostamisesta ja tavoitteesta vaikuttaa uudistusten kokonaisuuteen.

Osallistu #ParemmanTyöelämänPuolesta -webinaareihin kuulemaan mielenilmaisun yksityiskohdista

Tulemme järjestämään omia aamukahviwebinaarejamme ja jatkuvaa viestintää tämän mielenilmaisun yksityiskohtien tarkentuessa.

Agronomiliitto on mukana tukemassa Akavan #ParemmanTyöelämänPuolesta -tavoitteita. Kerromme tulevista toimista tarkemmin jäsenwebinaareissa torstaina 25.1. klo 8.30-9.00 ja torstaina 1.2. klo 8.30-9.00.

Voit osallistua webinaareihin alla olevista linkeistä

Jäsenwebinaari #ParemmanTyöelämänPuolesta to 25.1. klo 8:30-9:00

Jäsenwebinaari #ParemmanTyöelämänPuolesta to 1.2. klo 8.30-9.00

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua.

Halutessasi voit jättää aiheeseen liittyviä kysymyksiä/kommentteja täällä

Löydät yhteystietojen alta myös listan 6.2. toimintapäivään liittyvistä usein kysytyistä kysymyksistä (UKK).

Lisätietoja

Timo Kaunisto
toiminnanjohtaja ja säätiöiden asiamies, MMM agr.
(09) 2511 1640, 040 901 1640, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi

Outi Parikka
neuvottelupäällikkö, MMM agr.
(09) 2511 1642, 040 901 1642, etunimi.sukunimi@agronomiliitto.fi
- edunvalvonta sekä työ- ja virkasuhdeneuvonta, palkkaneuvonta: valtio, kunnat, hyvinvointialueet ja yliopistot, tutkimukset

Usein kysytyt kysymykset Akavan 6.2. toimintapäivästä

Mistä on kysymys?

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan hallitus päätti kokouksessaan 19.1. toteuttaa Akavan koordinoiman poliittisen työtaistelutoimenpiteen eli ulosmarssin 6.2.2024 klo 14. Ulosmarssi päättyy klo 16.

Ketä ulosmarssi 6.2. koskee?

Ulosmarssi koskee yllä mainittujen Akavan jäsenjärjestöjen työsuhteisia jäseniä julkisella ja yksityisellä sektorilla pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa), Tampereella ja Turussa ja osin muilla paikkakunnilla. Toimenpide koskee ja/tai myös kyseisten jäsenjärjestöjen opiskelijajäseniä edellä mainituilla paikkakunnilla.

Jäsenjärjestöjen hallinnot tekevät järjestöpäätökset poliittiseen mielenilmaukseen osallistumisesta ja se suojaa ulosmarssipaikkakunnilla työskenteleviä työsuhteisia jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta.

Mikä on poliittinen työtaistelu?

Liiton päättämä työtaistelutoimenpide, joista ulosmarssi on lyhytaikainen poistuminen työpaikalta. Poliittista työtaistelua voidaan kutsua myös poliittiseksi mielenilmaukseksi tai lakoksi. Se ei kohdistu voimassa olevia työehtosopimuksia tai työsuhteen ehtoja vastaan.

Jokaisella on oikeus ilmaista mielipiteensä. Poliittinen mielenilmaus on perustuslain suojelema toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Mielenilmaus voidaan kohdistaa esimerkiksi hallituksen tai eduskunnan päätöksiä vastaan. Nyt toteutettava ulosmarssi kohdistuu maan hallituksen toimia vastaan.

Miksi poliittinen työtaistelutoimenpide toteutetaan? Miksi ulosmarssi järjestetään?

Poliittisella työtaistelutoimenpiteellä Akava vastustaa osaa hallituksen työelämätoimia. Akava on esittänyt maan hallitukselle oman, perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä noteerannut eikä vastannut siihen. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamisen puolesta. Akava ei halua, että työmarkkinamallista säädetään lailla ja näin kahlitaan alakohtaista palkkakehitystä. Keskusjärjestö kritisoi myös työtaisteluoikeuden rajoittamista, määräaikaisten työsuhteiden solmimista vailla perustetta, henkilökohtaisen irtisanomisen helpottamista, paikallisen sopimisen hallitsematonta laajentamista sekä työttömyysturvan liian rajua ja nopeaa leikkaamista. Akavan mielestä hallituksen tulisi myös harkita uudelleen sairauspäivän muuttamista palkattomaksi ja aikuiskoulutustuen poistamista.

Ulosmarssi toteutetaan seuraavilla paikkakunnilla:

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa), Tampere, Turku ja mahdollisesti muilla paikkakunnilla.

Kenellä on oikeus osallistua mielenilmaukseen?

Poliittinen mielenilmaisu on kaikkien perusoikeus, mutta jokainen päättää kuitenkin osallistumisestaan itse.

Koskeeko mielenilmaus liittoon kuulumattomia?

Kyllä koskee. Poliittiseen mielenilmaukseen voivat osallistua kaikki järjestäytymisestä riippumatta.

Kuka voi osallistua ulosmarsseihin edellä mainituilla paikkakunnilla?

Ulosmarsseihin voivat osallistua yllä mainittujen Akavan jäsenjärjestöjen työsuhteiset jäsenet kyseisen järjestön tekemän järjestöpäätöksen mukaisesti. Järjestöpäätöksellä jäsenjärjestöt ovat tarkentaneet ja rajanneet järjestökohtaisesti ne jäsenet, jotka voivat osallistua mielenilmaisuun (ulosmarssiin). Virkasuhteisille jäsenille poliittinen mielenilmaisu on laiton, joten he eivät voi osallistua ulosmarsseihin.

En ole varma voinko osallistua mielenilmaukseen?

Lähtökohtaisesti kaikki työsuhteiset voivat osallistua mielenilmaukseen. Virkasuhteiset eivät voit. Jos olet epävarma, ota yhteyttä omaan ammattiliittoosi.

Saanko palkkaa, jos olen pois töistä mielenilmauksen vuoksi?

Työnantaja voi pidättää palkan mielenilmaukseen osallistumisen ajalta. Akavan jäsenjärjestöt ovat päättäneet, etteivät maksa lakkoavustusta ulosmarssin ajalta.

Onko ulosmarssiin pakko osallistua?

Jäsenen ei ole pakko osallistua. Osallistuminen poliittiseen mielenilmaukseen, jolla vastustetaan maan hallituksen työelämätoimia, on vapaaehtoista.

Voiko työnantaja kieltää osallistumisen?

Työsuhteisten työntekijöiden osalta ei voi kieltää.

Virkasuhteisten osalta voi kieltää, koska virkasuhteisille osallistuminen poliittiseen mielenilmaisuun on laitonta. Virkamieslainsäädännön perusteella virkamiehellä ei ole oikeutta osallistua poliittiseen mielenilmaukseen.

Työnantaja ei saa esimerkiksi kerätä listoja mielenilmaisuun osallistujista.

Onko työnantajalle ilmoitettava etukäteen osallistumisesta?

Mielenilmaus ei kohdistu työnantajaan, vaan on poliittinen. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa, sillä poliittista työtaistelua ei koske ennakkoilmoitusvelvollisuus. Kohteliasta on kuitenkin ilmoittaa etukäteen työnantajalle mielenilmaukseen osallistumisesta, jotta poissaolosi ei aiheuta kohtuutonta haittaa ja se voidaan huomioida työvuorosuunnittelussa.

Työnantajani kieltää osallistumisen vedoten turvallisuuteen, hätätyöhön tai suojelutyöhön. Mitä teen?

Ulosmarssilla ei vaaranneta kenenkään henkeä tai turvallisuutta. Sellaiset tehtävät, joihin tämä voi vaikuttaa, tehdään myös ulosmarssin aikana. Monella alalla ei ole hätä- tai suojelutyöksi tulkittavaa työtä, joten siihen vedoten työnantaja ei voi kieltää osallistumista. Työnantaja ei voi työnjohto-oikeuteensa vedoten kieltää osallistumasta mielenilmaukseen.

Voiko osallistumisesta tulla seurauksia?

Mielenilmaus on laillinen ja siihen on silloin oikeus osallistua. Työnantajasi ei voi kieltää sinua osallistumasta eikä rangaista osallistumisen perusteella.

Työnantaja ei voi kohdistaa minkäänlaisia sanktioita yksittäiseen työsuhteiseen työntekijään, joka osallistuu oman ammattiliittonsa päättämään poliittiseen mielenilmaukseen työaikana. Sanktioilla ei saisi edes uhata. Jos sinua uhataan seuraamuksilla, ole yhteydessä omaan liittoosi.

Voiko minulle tulla jotain seurauksia ulosmarssiin osallistumisesta?

Ainoa mahdollinen seuraus voi olla palkan pidättäminen ulosmarssin ajalta. Muita toimenpiteitä työnantajan on laitonta sinuun kohdistaa.

Ulosmarssi on keskellä työvuoroani. Palaanko työpisteelleni heti klo 16, kun ulosmarssi loppuu?

Lähtökohtaisesti töihin tulee palata heti, kun se mielenilmaisun päättymisen jälkeen on mahdollista.

Töistä poissaoloon vaikuttaa se, kuinka pitkä aika osallistumiseesi kuluu. Jos tulet paikalle kauempaa, menee sinulla myös matkoihin aikaa.

Voiko esihenkilö osallistua ulosmarssiin, vaikka hän olisi työnantajan edustaja?

Kyllä voi osallistua.

Entä jos sairastun?

Jos sairastut ennen ulosmarssin alkamista, sinulle on maksettava sairausajan palkkaa myös ulosmarssin ajalta. Toimita tällöin välittömästi lääkärin- yms. todistukset työnantajallesi.