Työelämämuutoksissa paljon vahdittavaa

 

Petteri Orpon hallitus kirjasi ohjelmaansa monia mullistaviakin työelämämuutoksia. Hallitus lähti myös ripeästi niitä toteuttamaan. Heti heinäkuussa se asetti kaksi kolmikantaista työryhmää valmistelemaan tukilakkojen ja laittomien lakkojen rajoittamista sekä paikallista sopimista. Ensimmäisellä ryhmällä on aikaa lokakuun loppuun, toisella vuodenvaihteen yli.

Agronomiliiton ja Akavan kannalta näissäkin ohjelmakirjauksissa on sekä myönteistä että uhkaavaa. Tukilakkoja koskeva lainsäädäntö on syytä päivittää. Paikallinen sopiminen on jo nyt monen jäsenemme työmailla suhteellisen toimiva käytäntö. Ongelmallista on, jos muutosneuvottelujen lakisääteisiä rajoja nostetaan liian ylös ja luottamushenkilöiden asema heikkenee.

Lakikirjauksiakin tärkeämpää olisi nyt säilyttää maltti ja luottamus työmarkkinoilla. Reformeihin on lähdetty kolmikanta edellä, mutta kovalla vauhdilla. Palkansaajia askarruttaa, käydäänkö valmistelua tosissaan vai lyökö hallitus yksipuoliset ehdot pöytään. Hallitus vetoaa Ruotsin ja muiden pohjoismaiden käytäntöihin, mutta unohtaa, että näissä maissa sovittelujärjestelmät ovat huomattavasti paremmin kehittyneet kuin meillä. Työntekijät on myös selkeämmin kytketty yritysten hallintoon ja kehittämiseen, saneluratkaisuja ei haluta.

Näiden työryhmien lisäksi pöydälle on tuotu mm. aikuiskoulutustuen lopettaminen, irtisanomisen heikentäminen, työttömän suojaosuuden poistaminen, ansiosidonnaisen turvan heikentäminen ja lakivelvoitteinen pakote sitoa palkat viennin vetoon. Taustalla kummittelee myös työeläkejärjestelmän uudistaminen.

Agronomiliitossa ymmärrämme julkisen sektorin tasapainotuksen tarpeen ja työelämäreformien välttämättömyyden. Ne eivät kuitenkaan saa johtaa yksipuoliseen saneluun ja luottamushenkilöiden aseman mitätöimiseen. Uskomme hyvään sopimiskulttuuriin ja vuorovaikutteiseen tapaan hoitaa koko Suomen menestykselle keskeistä työelämää ja sen monia haasteita.

Olemme akavalaisessa järjestöperheessä mukana valvomassa etujanne. Menossa on merkittävä muutos työelämän kentällä.

Timo Kaunisto
toiminnanjohtaja