Luonnonvarajärjestöt vaativat selkeitä kirjauksia hallitusohjelmaan

Suomalaisiin luonnonvaroihin, metsiin, peltoihin, vesiin sekä muuhun luontoon perustuvien elinkeinojen kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä riittävästi hyödynnetty, toteavat luonnonvara-aloja edustavat järjestöt.

Järjestöjen mielestä Suomen on nyt tartuttava päättäväisesti biotalouden kehittämiseen ja luotava aidosti edellytyksiä uusien työpaikkojen synnylle ja vientitulojen kasvulle. Suomalaisen biotaloussektorin näkymät ovat hienot, järjestöt toteavat, mutta juhlapuheiden toistelu ei johda mihinkään.

"Nyt tarvitaan oikeita päätöksiä, konkreettisia tekoja ja taloudelliset edellytykset pitkäjänteisen suomalaisen biotalousstrategian toteuttamiseen. Nämä asiat on kirjattava selkeästi uuteen hallitusohjelmaan", järjestöt vaativat. Järjestöt ovat yhdessä tehneet hallitusohjelmaan viisikohtaisen esityksen, jossa nostetaan esille Suomen biotalousstrategian, luonnonvara-alan elinkeinojen ja työllisyyden kannalta keskeisiä asioita.

Järjestöjen mukaan Suomella on erinomaiset menestymismahdollisuudet biotalouden eri aloilla ja Suomi voi kehittyä biotalouselinkeinojen ja alan korkeatasoisen osaamisen edelläkävijämaaksi. Alan liikevaihto voidaan kasvattaa 100 mrd euroon ja kasvun myötä saadaan 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Mutta se edellyttää valtiovallalta oikeita ratkaisuja. "Uskomme, että poliitikot ja tuleva hallitus ottavat nämä esitykset vakavasti ja ryhtyvät aitoihin toimenpiteisiin, joilla Suomi saadaan kasvuun ja työllisyys nousuun", järjestöt toteavat.

Painopisteet hallitusohjelmaan (pdf)

Lisätietoa

Agronomiliitto, Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja puh. 040 901 1640

Agrologien Liitto, Esko Lappalainen, toiminnanjohtaja, puh. 040 546 6164

METO – Metsäalan Asiantuntijat, Håkan Nystrand, puheenjohtaja, puh. 040 7615 176

Metsänhoitajaliitto, Tapio Hankala, toiminnanjohtaja, puh. 0400 429 800

Agrologien liitto, Agronomiliitto, Metsänhoitajaliitto ja METO- Metsäalan Asiantuntijat ovat luonnonvara-alalla toimivien edunvalvontajärjestöjä. Jäseniä järjestöissä on runsaat 20 000 ja he työskentelevät luonnonvara-alalla mm. suunnittelijoina, neuvojina, esimiehinä, opettajina, tutkijoina, erityisasiantuntijoina, luonnon-, ympäristönhoidon ja maatalouden, sekä ravitsemus- ja elintarviketieteiden eri tehtävissä, erilaisissa johtotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.