Kannanotto: Ruokajärjestelmä tarvitsee osaavia uudistajia


Agronomiliiton valtuusto 28.4.2023

Agronomiliiton valtuusto vaatii uuden, muodostettavan hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi suomalaisen ruokapolitiikan uudistamista. On aika rakentaa monipuoliseen osaamiseen perustuva kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä, joka varmistaa ruokaturvallisuuden ja vihreän siirtymän. Tämä edellyttää paitsi poliittista edelläkävijyyttä, myös ruoka- ja luonnonvara-alojen ammattilaisten laajan osaamisen vahvistamista ja käyttöä.

On merkkejä siitä, että vihreä aalto näkyy koulutukseen hakeutumisessa. Helsingin yliopiston maataloustieteisiin hakeneiden määrä kasvoi kahdeksan prosenttia ja elintarviketieteisiin kuusi prosenttia. Ympäristö- ja elintarviketalouden kiinnostus kasvatti hakijoita kymmenen prosenttia ja Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteiden houkuttavuus säilyi aiempien vuosien erittäin korkealla tasolla. Elintarvikekehittämisen ammattilaisia koulutetaan myös Turun yliopiston ohjelmissa.

Liitto pitää tärkeänä, että elintarvikeala katsoo rohkeasti kotimaan lisäksi viennin mahdollisuuksiin. Ruokasektorilla viennin osuus on vain 20 prosenttia. Laadukkaat raaka-aineemme ja luonnonvaramme mahdollistavat alallemme merkittävän kasvun viennin kautta. Tätä tukee myös kansainvälisen politiikan ja talousajattelun muutos avoimesta globalisaatiosta paikallisempaan sääntelyyn.

Osaaminen on kasvun avain koko Suomelle. Liitto katsoo, että Helsingin yliopistoon suunnitellut ruoan viennin ja gastronomian sekä uusiutuvien luonnonvarojen teknologioiden kansainväliset koulutusohjelmat on toteutettava. Kysymys on noin kahden miljoonan euron vuosipanostuksesta ja sillä kasvatettaisiin maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan maisterikoulutusta kolmanneksella. Sadan opiskelijan lisäys olisi merkittävä tulevaisuuden investointi ruokaviennin ja luonnonvarateknologian ponnisteluihin.

Agronomiliitto kannustaa alan yrityksiä hyödyntämään alan opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden panosta omalla alallaan. Koulutus ei ole arjen yrityselämästä erillinen saareke vaan toimivaa yhteistyötä. Opiskelijat kaipaavat osallisuutta työelämään jo opintovaiheessaan, tutkimusaiheita ja ohjausta sekä rohkaisevaa ilmapiiriä. Ruokajärjestelmän merkityksellisyys rakentuu omalla työllämme ja yhteiskunnan arvostuksella.

Lisätietoja:

Simo Tiainen, valtuuston puheenjohtaja, 040 553 3131
Maija Soljanlahti, valtuuston varapuheenjohtaja, 044 980 9358
Minna Autio, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, 040 840 5810
Timo Kaunisto, Agronomiliiton toiminnanjohtaja, 040 901 1640