Agronomiliiton valtuusto: Sopimusjärjestelmä on mainettaan parempi

Agronomiliiton valtuusto kokoontui tänään Helsingissä. Valtuusto valitsi Liiton hallituksen puheenjohtajaksi MMM agr. Teppo Rainingon Kärkölästä. Liiton uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin FT, laillistettu ravitsemusterapeutti Kaisa Kähkönen ja MMM agr. Ari Nopanen Haminasta. Hallituksen opiskelijajäseneksi valittiin etyo Kaisa Andersson. Valtuusto julkaisi myös kannanoton suomalaisesta työmarkkinamallista ja maan hallituksen kaavailemista leikkauksista.

Agronomiliiton valtuuston kannanotto 25.11.2023

Sopimusjärjestelmä on mainettaan parempi

Agronomiliiton valtuusto tukee työmarkkinajärjestöjen kesken alkavia neuvotteluja suomalaisen työmarkkinamallin aikaansaamiseksi. Avoimena ja pitkälti viennistä riippuvana taloutena on järkevää toimia kilpailukykyämme vaalien ja pitkän aikavälin etua painottaen. Samalla valtuusto muistuttaa, että juuri näin sopimuspohjainen työmarkkinajärjestelmämme on viime vuosina toiminut. Koventuneille puheille työntekijäjärjestöjen yksisilmäisestä tai jopa vastuuttomasta palkka- ja etupolitiikasta ei ole tilastojen valossa katetta.

Valtuusto muistuttaa, että mikään palkkakatto ei voi jäädyttää palkkaeroja tai lopettaa pyrkimyksiä tasa-arvoisempaan tulonjakoon. Näin ei ole edes Ruotsissa, jota pidetään uuden vientimallin esimerkkimaana. Venäjän hyökkäyksen aikaan-saamaa kustannusten nousua on voitava kompensoida useamman vuoden aikana.

Julkisen sektorin – kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion – lähitulevaisuutta määrittää toisaalta pula työvoimasta ja toisaalta kertynyt velka. Julkista taloutta on tasapainotettava määrätietoisesti ja oikeudenmukaisesti siten, että leikkausten ja indeksijäädytysten vaikutukset eivät kertaudu. Reilu palkkajärjestelmä tukee julkisen sektorin kilpailukykyä ja estää keikkatyön ylilyönnit. Hallituksen kohdentamat verotuksen muutokset eivät saa kohdella suurituloisia muita lempeämmin. Nihilistinen talouskuri voi pahimmillaan johtaa luottamusyhteiskunnan rapautumiseen.

Agronomiliiton valtuusto korostaa ravitsemusterapian ennaltaehkäisevää merkitystä osana uusien hyvinvointialueiden keskeistä toimintaa. Tiedot eri alueilta kertovat, että ravitsemusterveydessä pyritään painottamaan nykyisestä pienenevää hoidon osuutta. Tämä on erittäin ristiriitaista kasvavien terveysongelmien ja ravitsemustietoisuuden heikentymisen kanssa. Agronomiliitto painottaa, että hyvinvointialueiden ja kuntien vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista korostuu uudessa lainsäädännössä.

 

Lisätietoja: 

Simo Tiainen, valtuuston puheejohtaja, puh. 040 553 3131, simo.tiainen(at)mtk.fi 

Timo Kaunisto, toiminnanjohtaja, puh. 040 901 1640 , timo.kaunisto(at)agronomiliitto.fi