Agronomiliiton valtuusto: Hallituksen henkilöstöleikkaukset vaarantavat ruokajärjestelmän toiminnan

Agronomiliiton valtuusto kokoontui tänään Helsingissä. Valtuuston kannanoton mukaan hallituksen valtion virkahenkilökuntaan kohdistamat lisäsäästöt vaarantavat maatalouden tukien maksatusten valvonnan ja toimeenpanon, mikä puolestaan vaikuttaa koko ruokajärjestelmään negatiivisesti. Valtuusto painottaa, että ruokajärjestelmän kasvun edellytyksistä on huolehdittava ja muutostarve on kohdistettava EU-järjestelmän perusteisiin.

Agronomiliiton valtuusto 26.4.2024

Hallitus päätti kehysriihessään kohdentaa valtion virkahenkilökuntaan noin 150 miljoonan euron lisäsäästön. Tällä kasvatetaan vuosi sitten päätettyä leikkausta 400 miljoonaan euroon. On selvää, että leikkauksen mittaluokka ja nopea toimeenpano riskeeraavat esimerkiksi maatalouden tukien maksatusten valvonnan ja toimeenpanon. Tällä on heijastusvaikutuksia koko ruokajärjestelmään.

Sopeutumista ei lainkaan helpota se, että alan toimeenpanijavirasto Ruokavirasto käy parhaillaan 143 henkeä koskevia muutosneuvotteluja. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan neuvotteluissa ovat olleet vaihtoehtoina mm. lomautukset ja lomarahojen vaihto. Ne eivät ratkaise pysyvän säästötarpeen ongelmaa vaan pahimmillaan ruuhkauttavat viraston tehtävät useiksi vuosiksi.

Agronomiliitto katsoo, että hallituksen ei pidä vaarantaa ruokajärjestelmän perusteiden toimintaa summittaisella karsimisella. EU:n tukijärjestelmän uudistuksen pitäisi johtaa yksinkertaisempaan säätelyyn. Ennen tätä on voimassa olevat velvoitteet pystyttävä hoitamaan.

Hallitus hankaloittaa elintarvikealan kasvun edellytyksiä karsimalla resursseja elintarviketuotannon koulutuksesta ja kehittämistyöstä. Esimerkiksi hallituksen lanseeraamaan tuhannen tohtorin koulutusohjelmaan ei mahtunut ainuttakaan elintarvikealan toimijaa. Alan tutkimusta rahoittava Makera on jäämässä vaille uutta jaettavaa ja toisen asteen koulutusleikkaukset heijastuvat myös ruoka-alalle. Siirtymä kestävään ruokajärjestelmään vaatii panostuksia tutkimukseen ja opetukseen.

Agronomiliiton valtuusto katsoo, että ruokajärjestelmän kasvun edellytyksistä on pidettävä huolta. Alan hallintoa on yksinkertaistettava, mutta muutostarve on kohdistettava EU-järjestelmän perusteisiin. Valtuusto pitää tärkeänä, että EU-valmistelussa on riittävä määrä suomalaisia asiantuntijoita kansainvälisissä tehtävissä.

Valtuusto nostaa myös esille ruokajärjestelmän luotettavuuden tärkeyden yhtenä keskeisenä kesän europarlamenttivaalin teemana. Luonnonvarojen käytön globaali kestämättömyys, sota Euroopassa ja kiihtyvä ilmastonmuutos edellyttävät ruokapolitiikalta uudistumista. Tarvitsemme aitoa omavaraisuutta, joka ei riipu venäläisen ammoniakkituonnin kaltaisesta fossiilitaloudesta.

Lisätietoja: 

Simo Tiainen, valtuuston puheejohtaja, puh. 040 553 3131, simo.tiainen(at)mtk.fi 

Timo Kaunisto, toiminnanjohtaja, puh. 040 901 1640 , timo.kaunisto(at)agronomiliitto.fi