Ei eläkesopua – ratkaisu kylläkin

26.9.2014 15:43

Syntyi eläkeratkaisu, jossa pidempään työuraan kannustavia palasia saa valitettavasti etsiä. Se myös lyö osaamisen hankkimista ja kouluttautumista korville. Työelämäosio loistaa poissaolollaan. Järjestelmän rakenteisiin ja valuvikoihin joudutaan tältä pohjalta palaamaan ennakoitua nopeammin.

Tänään syntynyt eläkeratkaisu näki päivänvalon pitkien neuvottelujen jälkeen ”syksyyn 2014 mennessä”, kuten työllisyys- ja kasvusopimuksessa syksyllä 2013 sovittiin. Lähtökohta neuvotteluille ei ollut helppo, sillä tiedossa oli niukkuuden jakaminen. Eliniän nousu yhdistettynä kestävyysvajeongelmaan teki harmittavan pian vuonna 2005 voimaan tulleesta eläkeuudistuksesta liian antoisan edunsaajille. Etujen leikkaus on vääjäämätön tosiasia.

Akavan neuvottelijat laittoivat itsensä likoon ja hallinnossa asiaa käsiteltiin sekä jäsenten etujen, mutta myös koko eläkejärjestelmän kannustavuuden näkökulmasta. Paketti kehittyi parempaan suuntaan tämän työn seurauksena. Kannustavuusnäkökulma unohtui muilta neuvotteluosapuolilta loppua kohti. Ratkaisuun jäi monia hyviä yksityiskohtia, mutta valitettavan paljon valuvikoja, jotka eivät asetettuja tavoitteita täytä. Työurien pidentämiseen tähtäävien taloudellisten kannustimien puute, mm. parempien loppupään karttumien muodossa, oli yksi keskeisistä syistä Akavan ei-kannalle. Näin myös Agronomiliiton ääni Akavan hallituksessa annettiin tänä aamuna. Päätös oli yksimielinen.

Lopputulemana saatiin eläkeratkaisu – ei työura- ja eläkesopua, jossa kaikki osapuolet olisivat olleet mukana. Syntyneen ratkaisun allekirjoittavat tahot eivät voi katsoa kaikkia suomalaisia suoraan silmiin. Ei ainakaan nuorempia sukupolvia, vaikka toisin väittävät. Motiiveina oli lyhytnäköinen edunvalvonta, ei vastuullinen pitkän aikavälin ratkaisu. Ratkaisu kyllä kannustaa, mutta ei ainakaan pidentämään työuria. Jos työurat pitenevät, se tehdään pakolla eläkkeiden tasojen jäädessä liian pieneksi.

Pääministeri Stubb totesi tuoreeltaan aivan oikein, että ratkaisu on syksyn paras talousuutinen. Samalla hän ja koko poliittinen johto Suomessa on tietoinen siitä, että eläkesopu, jossa akavalaiset järjestelmän kannustavuuselementit olisivat olleet mukana, olisivat tuottaneet paljon paremman ja pitkäkestoisemman ratkaisun. Luottoluokittajat olisi ollut helpompi vakuuttaa. Nyt saavutettun ratkaisun valuvikoihin tullaan palaamaan nopeammin kuin akavalaisia näkökulmia sisältänyt sopu oli edellyttänyt.

Jyrki Wallin
toiminnanjohtaja, Agronomiliitto
vpj, Akava

twitter: @JyrkiWallin
s-posti: jyrki.wallin at agronomiliitto.fi

Lähetä kommentti