AI, AI, AI ja vielä kerran AI

17.6.2024 12:12

Akavalaiset yrittäjät AKY:n perinteinen Ilo irti yrittäjyydestä -tilaisuus järjestettiin 5.6.2024. Teemana oli AI eli artificial intelligence eli tekoäly. Tämä korostaa, kuinka tärkeänä aihetta pidetään myös yrittäjäyhteisöissä.

Immo Salo Bonairo Oy:stä johdatteli osallistujat tekoälyn maailmaan ja mahdollisuuksiin. Yritystarinoissa Riskraten Päivi Kangasniemi kertoi, kuinka tilitoimistot voivat nopeuttaa ja tehostaa tulosanalyysia tekoälyyn perustuvan sovelluksen avulla. Mikael Hertell esitteli, miten Starstuff auttaa tekoälyä hyödyntämällä luomaan yhden kuvan tai tekstikehotteen avulla 3D-tilan, jossa ihmiset voivat tavata toisiaan.

Esitysten innoittamana pyysin tekoälyä kirjoittamaan tämän ao. blogitekstin muistiin kirjoittamieni avainsanojen perusteella. Itse tein ao. tektsiin vain joitakin kieliopillisia muokkauksia. 

Tekoäly on noussut viime vuosina huikeaan suosioon. Teknologian kehitys on tuonut mukanaan uusia, innovatiivisia mahdollisuuksia, jotka muuttavat tapaa, jolla elämme ja työskentelemme. Yksi tunnetuimuista tekoälysovelluksista on Chat GPT, joka käynnisti huimaa vauhtia etenevän tekoälyn “laukan” muutama vuosi sitten.

Aluksi tekoälyä hyödynnettiin pääasiassa tekstipohjaisissa sovelluksissa. Nyt on siirytty aikakauteen, jossa tekoäly ymmärtää myös kuvia ja puhetta. Tämä laajentunut ymmärryskyky on avannut ovet monipuolisemmille sovelluksille ja mahdollistanut uudenlaisten palveluiden kehittämisen. Tekoäly voi esimerkiksi tehdä tekstitiedoston pohjalta PowerPoint-esityksen ja muokata sen edelleen videoksi, jossa avatar pitää esityksen suullisesti. Tekoälyt voivat siis nykyisin yhdistää tekstiä, kuvia, ääntä ja videoita saumattomasti. Tämä kehitys on mullistanut monia aloja, ja uusia tekoälysovelluksia tulee markkinoille jatkuvasti.

Tekoälyn älykkyys kasvaa vauhdilla, ja se kykenee yhä monimutkaisempiin tehtäviin. Tämä kehitys ei hyödytä pelkästään suuryrityksiä, vaan myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada merkittäviä kilpailuetuja tekoälyn avulla. Siksi Immo Salo kannusti kaikkia yrittäjiä ottamaan käyttöön maksullisen tekoälyn.

Yksi merkittävimmistä muutoksista on tekoälyn integroiminen toimistotyökaluihin. Tekoälysovellukset, kuten Microsoftin Copilot ja Google Workspace, tuovat tekoälyn suoraan työpöydälle ja helpottavat päivittäisiä työtehtäviä. Tekoäly voi esimerkiksi automatisoida rutiinitehtäviä, analysoida suuria tietomääriä tai luoda visuaalisesti vaikuttavia esityksiä.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa yrittäjille? Ensinnäkin, tekoälyn hyödyntäminen voi parantaa yrityksen tehokkuutta ja tuottavuutta. Toiseksi, se voi vapauttaa aikaa strategisesti tärkeisiin tehtäviin ja innovointiin. Kolmanneksi, tekoälyn avulla voidaan tarjota parempaa asiakaspalvelua ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yrittäjien, jotka haluavat pysyä kilpailukykyisinä, kannattaa rohkeasti ottaa askel eteenpäin ja alkaa hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia. Tämä investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Liisa Pättiniemi-Fagerström

Olen Agronomiliiton yrittäjävaliokunnan jäsen ja Akavalaiset yrittäjät AKY:n yhteyshenkilö sekä Agronomiliiton valtuuston varajäsen. Toimin yksinyrittäjänä LiForno Oy:ssa, joka on ruoka-alan toimijoiden asiantuntijakumppani. Autan asiakkaitani tarjoamaan luotettavia ja ravitsemusvastuullisia tuotteita ja palveluja, jotta terveellisten ruokavalintojen tekeminen olisi kuluttajille mahdollisimman helppoa.

Lähetä kommentti