WEBINAARI: Työlainsäädäntöä esihenkilöille

30.3.2023 09:00 – 8.3.2023 16:00

Koulutuksessa torstaina 30.3.2023 klo 9.00-16.00 käsitellään käytännönläheisesti perusteet juridisista kokonaisuuksista, joihin esihenkilötyössä usein törmää ja joiden tuntemisesta saa tukea päivittäiseen esihenkilötyöhön. Koulutus on suunnattu esihenkilöasemassa työskentelevälle tai esihenkilöasemaan siirtyvälle liiton jäsenelle. Järjestämme koulutuksen yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa.

Kouluttajana toimii lakimies Jenni Eromäki. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus liikejuridiikkaan keskittyneistä asianajotoimistoista, pörssiyrityksen ja yliopiston lakimiestehtävistä sekä yrittämisestä. Jennin erikoisosaamista ovat työoikeus, sopimusoikeus ja IPR-oikeus. Hänen koulutuksissaan lakiasioita lähestytään käytännönläheisesti ja koulutusten aikana tehdään paljon case-harjoituksia.

Koulutuksesta ei tule tallennetta sen osallistavan ja keskustelevan luonteen vuoksi.

OHJELMA

Koulutuspäivän kesto 9-16, webinaarina

Johdanto työoikeuteen
- Työoikeuden ehtojen lähteet ja hierarkia
- Esihenkilön lakisääteisten velvoitteiden merkitys johtamisessa

Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet esihenkilötyössä
- Tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kielto
- Työsuojelu esihenkilötyössä (työaika, työturvallisuus, vuosilomalaki)
- Sairauspoissaolot
- Työelämän tietosuoja

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- Työntekovelvollisuus ja esihenkilön työnjohto-oikeus
- Salassapito, kilpailevan toiminnan kielto
- Työelämä ja sosiaalinen media
- Perhevapaat

Työsuhteen päättäminen
- Hankalien tilanteiden hoitaminen työlainsäädännön mukaisesti
- Varoitus
- Työsuhteen irtisanominen
- Työntekijän kuuleminen
- Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on päättynyt. TJS Opintokeskus lähettää kutsut koulutukseen ilmoittautuneille. Ilmoittautuneille lähetetään myös lyhyt ennakkotehtävä ennen koulutuspäivää.

Koulutus on tiivis ja tehokas johdanto työoikeuteen. Tervetuloa mukaan!