Antti Syväniemi johtaa tiedolla

  • Houston Analytics Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
  • Tanskalaisen markkinointiautomaatioyhtiö Armstrong One ApS:n hallituksen puheenjohtaja
  • MMM, pääaine markkinointi
  • Julkaissut tieteellisiä artikkeleita sekä kirjan Analytiikkamatka datasta tietoon ja tiedolla johtamiseen yhdessä kollegansa Tuulikki Markkulan kanssa

1. Kuka tai mikä on vaikuttanut uraasi eniten?
Omien vanhempien intohimoinen suhtautuminen työhön ja pyrkimys jatkuvaan oppimiseen toimivat mallina, jonka myötä tarve toteuttaa itseään mielenkiintoisen työn kautta muodostui toimintaa ja pyrkimyksiä ohjaavaksi arvoksi. Tätä vahvisti edelleen reilun kymmenen vuotta vanhempien siskojen ja lankomiesten esimerkki ja jatkuva sparraus.
Näin kehittynyt toimintamalli johti siihen, että tuli kontaktoitua kaikki henkilöt, joilta oli saatavissa tukea omalle oppimiselle - oli sitten kyse professoreista tai kansainvälisestä liike-elämän verkostosta.  

2. Miten sinusta tuli oman alasi asiantuntija?
Kiinnostus tiedolla johtamisen ja analytiikan hyödyntämiseen heräsi markkinoinnin opintojen alkuvaiheessa ja kasvoi entisestään, kun kaupassa työskentely konkretisoi tiedolla johtamisen ja automatisoinnin tarjoamat mahdollisuudet.
Siirtyminen työhön keskusliikkeeseen kehittämään tiedolla johtamiseen liittyviä sovelluksia runsaan tietokokonaisuuden äärellä, yhdistettynä samanaikaiseen opintojen ja harrastuksen puitteissa tehtyyn tutkimustyöhön, tarjosi lopulta korvaamattoman rikkaan aihion osaamisen kehittämiselle.
Oma tutkimustyö, ilman rajoittavaa ohjausta toimeksiantajalta sekä työrooli, jonka myötä oli helppo verkostoitua alan johtavien asiantuntijoiden kanssa, tuottivat osaamista, jota ei olisi ollut mahdollista opiskella missään koulutusohjelmassa.

3. Onnistuminen josta olet ylpeä urallasi?
Houston Analytics Oy:n luominen tyhjästä ja nostaminen muutamassa vuodessa yhdeksi Pohjois-Euroopan johtavista analytiikkataloista.
Työssä erityisen hienoa on nähdä aikaansaatu muutos asiakkaiden arjen työskentelyssä ja sen vaikutusten näkyminen heidän liiketoiminnassaan.