Mentorointi

Mentorointi on luottamuksellinen keskustelusuhde, jossa jo pidempään työelämässä ollut henkilö antaa toiselle ammatillista tukea ja vinkkejä.

Sana mentor tarkoittaa neuvonantajaa, ohjaajaa, opastajaa ja opettajaa.

Mentorointiin voivat hakea liiton jäsenet.

Mentorointi on

  • kanava hankkia verkostoja omalle alalle
  • työkalu opintojen sekä uran suunnitteluun tai nykyisen työn kehittämiseen
  • opiskelijoille myös keino rakentaa siltaa opiskelun ja työelämän välille

Mentorohjelmaan sitoutuminen on edellytys ohjelman onnistumiselle. Niin mentoroitavan kuin mentorinkin on varattava aikaa ja ajatustyötä yhteisten tavoitteiden eteen. Agronomiliitto järjestää puitteet mentoroinnille ja antaa tukea parityöskentelyyn.

Miten mukaan?

Ohjelmaan voi hakea kaksi kertaa vuodessa (helmikuun lopussa ja lokakuun alussa). Katso tarkemmat hakuajat ja -ohjeet opiskelijasivun kalenterista.

Mentoroitavat valitaan hakemusten perusteella alkukeskusteluihin. Niiden tarkoituksena on selvittää mentoroinnin soveltuvuus suhteessa hakijan odotuksiin.

Alkukeskusteluun valitut saava liitosta esitehtäviä, joiden aiheita käydään keskustellen läpi joko kasvotusten tai puhelimitse.

Alkukeskustelun jälkeen ne, jotka soveltuvat ohjelmaan, hankkivat itselleen mentorin. Siihen saa vinkkejä toimistolta.

Liitto antaa raamit ja tuen mentoroinnille, mutta jokainen pari työskentelee itselleen sopivalla tavalla. Yhteistyö alkaa virallisesti tammi- tai syyskuussa yhteistilaisuudessa.

Käytäntöä

Mentor ohjaa ja tukee mentoroitavaa tämän työhön siirtymiseen liittyvissä ja työelämää koskettavissa kysymyksissä. Mentor ja mentoroitava asettavat yhteiset tavoitteet ja sitoutuvat niiden saavuttamiseksi. Mentotointisuhde kestää vähintään lukukauden (syyskuu-toukokuu tai tammikuu-syyskuu).

Mentorpari tapaa pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa. Ajankohdan ja tapaamispaikan pari sopii keskenään. Tapaamisten kesto on noin kaksi tuntia kerrallaan. Tapaamisten välillä mentor ja mentoroitava voivat pitää yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Pari toimii avoimessa ja vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa nähden. Mentorin ja mentoroitavan välillä käydyt keskustelut, neuvot ja ohjaus ovat luottamuksellisia. Pari seuraa mentoroinnin tuloksia tapaamistensa yhteydessä sekä yhteisessä koko ryhmän välitapaamisessa.

Mentorointiprosessin päättyessä mentor ja mentoroitava kirjoittavat oman henkilökohtaisen arvion prosessin tuloksista projektille.

Lisätietoja mentoroinnista voit kysyä Heidi Hännikäiseltä, heidi.hannikainen (at) agronomiliitto.fi tai (09) 2511 1645.

Mentor ohjelmaa tehdään yhteistyössä Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubin kanssa.

Mentorille ei makseta korvausta. Yhteisistä koko ryhmän tapaamisista (syyskuu, tammikuu ja toukokuu) aiheutuvat mentorien ja mentoroitavien matkakulut (ilman päivärahoja). Laskutus hoidetaan oman jäsenliiton kanssa.