Kehitä osaamistasi

Osaamista on kehitettävä läpi uran

Akateeminen loppututkinto ei kannattele läpi työuran, vaan osaamista on aika ajoin päivitettävä. Pärjätäksesi muuttuvilla työmarkkinoilla kannattaa pitää huoli siitä, että kehität omaa osaamistasi. Olet vahvoilla mm. työnhakutilanteissa, kehityskeskusteluissa ja opintojen suunnittelussa, kun tunnet itsesi. Muutokset työuran suunnassa voivat käynnistyä pienistä kimmokkeista.

Osaamista voi kehittää monin eri tavoin, mutta jotta tietää mitä ja miten kehittää, täytyy oma osaaminen ensin tunnistaa. Uraneuvonta, -suunnittelu ja -valmennus auttavat omissa ajatuksissa eteenpäin. Valmennuksessa osaamisen katvealueet käännetään tavoitteeksi ja niiden saavuttamiseksi valitaan sopivat välineet.

Kehittymisessä apuna voi olla täydennys- tai jatkokoulutus (työn ohessa opiskelu, opintovapaa tai vuorotteluvapaa). Kehittyä voi myös vaihtamalla työtehtäviä ja saamalla uusia haasteita. Myös mentorointi menetelmänä sopii oman osaamisen kehittämiseen. Voit myös ilmoittautua mentoriksi tai työpaikkavarjostettavaksi, mikäli haluat tukea nuoria alalle tulevia opiskelijoita ja vastavalmistuneita!

Agronomiliiton jäsenenä voit hankkia käyttöösi CareerStorm Navigatorin

CareerStorm NavigatorTM on interaktiivinen verkkotyöväline uran ja elämän suunnitteluun. Ohjelma tarjoaa järjestelmällisen tavan jäsentää tietoa, jota sinulla jo on itsestäsi.

CareerStorm Navigator on oppimisprosessi, joka antaa sinulle mahdollisuuden koota yhteen omia tavoitteitasi, vahvuuksiasi, kiinnostuksen kohteitasi ja arvojasi, joiden pohjalta voit tehdä harkitumpia päätöksiä urallasi. Prosessin avulla voit kriittisesti arvioida, missä olet nyt, mihin suuntaan haluat mennä ja mitkä keinot auttavat sinua pääsemään toivottuun päämäärääsi.

CareerStorm Navigator -työvälineen saat käyttöösi ottamalla yhteyttä urapalveluihin osoitteen urapalvelut (at) agronomiliitto.fi kautta.

Palvelun jäsenhinta on 65 euroa ja työelämän ulkopuolella oleville 30 euroa. Hinta sisältää ohjelman käyttöoikeuden 6 kuukaudeksi ja palautekeskustelun Agronomiliiton uravalmentajan kanssa niin halutessasi.

Lue lisää CareerStormin verkkosivuilta

 

Ilmoittaudu mentoriksi tai työpaikkavarjostettavaksi, löydät lisätietoja vasemmasta palkista!