Vuoden 2018 tutkimusapurahat ja koulutusstipendit päätetty

Tämän vuoden SUOMI KASVAA RUOASTA -mallin tutkimusapurahojen ja koulutusstipendien hakemukset on käsitelty ja päätökset on tehty.

Kaikki tieto saajista on nähtävillä TÄÄLLÄ.