Apurahojen ja koulutusstipendien hakuaika on huhtikuussa. TARTU TILAISUUTEEN!

Agronomiliiton loistava jäsenetu on jälleen tarjolla: SUOMI KASVAA RUOASTA tutkimusapurahojen ja koulutusstipendien hakuaika on 1.-30.4.2021.

SUOMI KASVAA RUOASTA tutkimusapurahat ja koulutusstipendit on Agronomiliiton yhteydessä toimivien säätiöiden ja liiton yhteinen kokonaisuus.

Jaettavat varat jakautuvat kahteen pääkategoriaan:

Tutkimusapurahat 
ohjataan ruoka-alan toimintaedellytyksiä edistävään tutkimukseen elinkeinon kehittämiseksi ja tutkijaurien mahdollistamiseksi.

Koulutusstipendit
ohjataan ruoka-alan koulutuksen saaneiden ja sitä opiskelevien henkilökohtaisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on sekä ammatillisen kilpailukyvyn että henkilökohtaisen työmarkkinakilpailukyvyn vahvistaminen niin opiskelijoille, palkansaajille, yrittäjille kuin työttömillekin.

Vuonna 2020 jaettu kokonaissumma ylitti 280 000 euroa, jolla tehdään vaikuttavaa ja ajankohtaista ruoka-alaan liittyvää tutkimustyötä sekä autetaan ja kannustetaan jäsenkuntaa oppimaan lisää.

Vuoden 2021 hakuaika on huhtikuu, jonka jälkeen hakemukset arvioidaan ja tehdään päätökset.

Gradustipendien hakuaika on jatkuva.

Tähän mahdollisuuteen kannattaa tutustua ja tarttua!

Lue lisätietoja TÄÄLTÄ>>