YTN ja ETL tekivät yhteisen suosituksen palkankorotuksista

Elintarviketeollisuusliitto ETL ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN tekivät yhteisen suosituksen palkankorotuksista, jotka perustuvat työllisyys- ja kasvusopimukseen.

 Suosituksen sisältö on:

Vuonna 2014 ylempien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.9.2014 lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, joka on 20 euroa kuukaudessa. Osa-aikatyötä tekevän korotus on samassa suhteessa alempi kuin hänen työaikansa on täyttä työaikaa lyhyempi.

1.9.2015 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 0,4 %, joka toteutetaan saman periaatteen mukaan kuin vuonna 2014.

Vuoden 2016 korotuksista liitot sopivat myöhemmin erikseen, mikäli keskusjärjestöt ovat sopineet työllisyys- ja kasvusopimuksen kustannusvaikutuksista ja toteutusajankohdista.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen kohtalo ratkeaa 25.10. kello 16:00. Mikäli siihen mennessä ei synny kattavaa sopimusta, ei yhteinen suosituskaan tule voimaan.

Lisäksi laadittiin neuvottelumuistio seuraavista asioista:

YTN ja ETL asettavat vuoden 2014 aikana yhteisen työryhmän, jonka tarkoituksena on tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisääminen elintarvikealalla. Lisäksi tavoitteena on jatkuva vuoropuhelu osapuolten välillä hyvien neuvottelusuhteiden ylläpitämiseksi.