Yritysten määräaikaista kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista vielä 26.2.2021 asti

Kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt.

Kustannustukea voidaan myöntää yrityksille, joiden päätoimiala kuuluu tuen piiriin, katso toimialalista. Toimialarajauksin kohdistetaan kustannustukea juuri niihin yrityksiin, jotka kärsivät koronapandemiasta.

Jos yrityksen päätoimiala ei kuulu tuen piiriin, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea harkinnanvaraisin perustein. Yrityksen tulee tällöin hakemuksella erikseen osoittaa, että sen liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista koronapandemiaan liittyvistä syistä.

Kustannustukea ei voida kuitenkaan myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille. 

Hae tukea ja lisätietoa täältä.

Hakemuksen laadinta kestää arviolta n. 30-45 min.