Ylityökielto neuvonta-alalle

Neuvonta-alalla alkaa ylityö-, vuoronvaihto- ja vapaa-aikana työasioissa matkustamisen kielto perjantaina 28.2 kello 06:00 alkaen.

Kielto koskee työpaikkoja, joissa sovelletaan neuvonta-alan runkosopimusta tai Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n talokohtaisia työehtosopimuksia. Kielto on voimassa toistaiseksi ja sen ovat asettaneet kaikki alan palkansaajajärjestöt eli Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro, JHL ja Jyty.

Kiellolla pyritään vauhdittamaan alan työehtosopimusneuvotteluja Palvelualojen työnantajat Palta ry:n kanssa.

Neuvonta-alan työehtosopimukset päättyivät 31.12.2019 ja ala on ollut siitä lähtien sopimuksettomassa tilassa. Neuvotteluja on käyty marraskuusta lähtien ja neuvottelukertoja on takana jo yli 10. Yrityksistä huolimatta neuvotteluissa ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä. Suurimpana ongelmana on ns. kiky-tuntien poistaminen ja työnantajapuolen niistä vaatima kohtuuttoman tasoinen kompensaatio.

Ongelmista huolimatta neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran maanantaina.

Minna Hälikkä
Neuvottelupäällikkö, VT