Yliopistojen määräaikaisia työsuhteita koskeva ohjeistus on päivitetty

Määräaikaiset työsuhteet ovat yliopistoissa yleisiä, eikä niille aina ole selkeätä perustetta.

Epäselvä tilanne aiheuttaa paljon väärinkäsityksiä ja myös virheellisiä käytäntöjä. Tätä ongelmaa uudella oppaalla pyritään ratkaisemaan.

Sivistystyönantajat ja yliopistohenkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteistyössä päivitetyn ohjeistuksen yliopistojen määräaikaisista työsuhteista. Luottamusmiehille ja esimiehille suunnatussa ohjeistuksessa painotetaan enemmän ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitystä. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla voidaan vähentää mahdollisia määräaikaisiin työsopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä.

Yliopistojen määräaikaisia työsopimuksia on tarkasteltu työryhmässä, johon kuuluvat JUKO, JHL, Pro ja Sivistystyönantajat. Päivitetyn ohjeistuksen taustaksi työryhmässä on kerätty ja hyödynnetty yliopistojen hyviä käytäntöjä määräaikaisten työsuhteiden käyttöön liittyen. Lisäksi työryhmä on suorittanut tilastotarkastelua määräaikaisten työsuhteiden käytöstä yliopistoissa.

Päivitetty ohjeistus on nyt julkaistu ja siihen pääset tutustumaan Agronomiliiton verkkosivuilla, määräaikaisia työsuhteita koskevan osion lopusta löytyvän linkin kautta täältä. Jäsenosioon päästäksesi sinun tulee kirjautua sisään Agronomiliiton jäsennumerollasi.