Wanted: Ruokaketjun tulevaisuuden osaajia

Ruoka-alan järjestöt aloittavat laajan kaksivuotisen hankkeen, jossa herätetään nuorten kiinnostusta ruuan parissa työskentelyyn. Nuoria innostetaan hakeutumaan ruokaketjun ammatillisiin ja akateemisiin opintoihin osallistavalla otteella.

Ruokaketju tarvitsee osaavaa, alan koulutuksella pätevöitynyttä henkilöstöä. Ruokaa tarvitaan aina, ja niin myös sen tekijöitä. Ruoka-ala työllistää tällä hetkellä joka kymmenennen suomalaisen. Opintojen ohjaajilla, opettajilla ja koululaisilla sekä lukiolaisilla on tarve saada tietoa ruokaketjusta kokonaisuutena sekä sen tarjoamista moninaisista urapoluista ja työllistävyydestä. Tähän haasteeseen alan järjestöt nyt tarttuvat.
Mitä useampi nuori hakee ruoka-alan ammatteihin, sitä paremmin varmistetaan motivoituneiden ja pätevien ammattilaisten määrä jatkossa. Osaamisesta syntyy vastuullisen ruuan perusta: turvallisuus, laatu ja terveellisyys. On kyse myös huoltovarmuuden varmistamisesta, hankkeessa mukana olevat seitsemän järjestöä muistuttavat. 

Innostus tarttuu nuoresta nuoreen

Viestiä viedään nuorille järjestöjen omissa tapahtumissa ja omia viestintäkanavia hyödyntäen. Työkaluina ovat verkkoviestintä, ammattivideot, oppimistehtävät, kouluvierailut ja messutapahtumat. Aineisto kootaan hankkeen sivuille osoitteeseen www.maistuvaammatti.fi.
Projektikoordinaattori Minttu Virkki Ruokatieto ry:stä lupaa, että paukkuja pannaan syksyisten Elma-messujen koululaispäivän yhteyteen sekä Opo-päiviin ja rekrytointitapahtumiin.
”Kahden vuoden aikana jalkaudutaan ruoka-alojen opiskelijoiden ja nuorten työntekijöiden kanssa muun muassa kouluihin. Nuoret pääsevät itse kertomaan ammatistaan, innostuksestaan ja mahdollisuuksistaan muille sekä kasvokkain että videoiden avulla.”, Virkki kertoo.
Ruokaketjussa tarvittavaa osaamista tehdään näkyväksi tuottamalla oppimistehtäviä koulujen eri oppiaineisiin, ja niitä jaetaan Ruokatiedon oppimateriaalin kautta osoitteessa www.ruokatieto.fi. Koululaiset pääsevät esimerkkien kautta kokemaan työelämässä esiin tulevia haasteita sekä ratkomaan niitä. Onnistumisten ja realistisen ennakkokäsityksen uskotaan innostavan nuoria hakeutumaan ruuan pariin ja viihtymään työssä.
Hankkeen toteuttavat Suomen Elintarviketyöläisten liitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Meijerialan ammattilaiset ry, Ruokatieto Yhdistys ry ja Agronomiliitto ry. Yhteistyötä tehdään myös ruoka-alan opiskelijoiden, oppilaitosten ja niiden opinto-ohjaajien kanssa. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö sekä hankekumppanit.

LISÄTIETOJA:
Agronomiliitto ry, ura-asioiden päällikkö Heidi Hännikäinen, heidi.hannikainen@agronomiliitto.fi, puh. 09 2511 1645
Ammattiliitto Pro, Teija Sinisalo, sopimusalavastaava, teija.sinisalo@proliitto.fi puh. 050 511 4536
Elintarviketeollisuusliitto ry, tiedottaja Liisa Tikkanen, liisa.tikkanen@etl.fi, puh. 050 377 4100
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, anni-mari.syvaniemi@mtk.fi, puh. 020 413 2305
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry, Tomi Seppä, tomi.seppa@mvl.fi, järjestöpäällikkö, puh. 09 615 66 224
Ruokatieto Yhdistys ry, projektikoordinaattori Minttu Virkki minttu.virkki@ruokatieto.fi, puh. 050 326 1231
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, koulutussihteeri Jaana Saaranen, jaana.saaranen@selry.fi puh. 020 774 0619