Wallin: Luonnonvara-alojen kasvuun uskallettava panostaa

Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin peräänkuuluttaa suomalaisiin luonnonvaroihin ja laajasti biotalouteen nojautuvien elinkeinojen toimintaedellytyksiin panostamista. Kasvaville vientituloille ja työpaikoille on yhteiskunnassamme huutava tarve. Vahvuuksiin kannattaa panostaa. Wallin puhui Lapin agronomien 70-vuotisjuhlaseminaarissa Rovaniemellä torstaina 19.3.

Arviot Suomen kestävyysvajeesta ovat kasvusuunnassa. Valtiovarainministeriön virkamiesten tuore raportti suosittelee yhteensä kuuden miljardin euron sopeutustoimia, joista neljä tulisi kohdentaa valtiontalouteen ja kaksi kuntatalouteen.

Mittakaava-arvio on reipas, mutta oikeansuuntainen. Yhteinen näkemys näyttäisi vallitsevan myös siitä, että valtiontalouden sopeutustoimien tulee painottua jatkossa selkeästi menojen karsimiseen, kuten virkamiestyöryhmä esittää. Työllisyyssyistä kokonaisverotusta ei voida enää kiristää.

On helppo yhtyä toiveeseen verotuksen rakenteen kehittämisestä työtä ja kasvua suosivammaksi. ”Periaatteen tulee tulevalla hallituskaudella ulottua kaikkiin tuloluokkiin, jotta haasteesta selvitään ja kansalaisten kohtelu on tasa-arvoista sekä kannustavaa”, toteaa Wallin.

VM:n kansantalousosaston arvio vain keskimäärin prosentin suuruisesta talouskasvusta on kyettävä osoittamaan käytännössä vääräksi. Tähän oivan välineen antaa Suomen luonnonvara- ja biotalousalat. ”Suomi on luonnonvaroiltaan ja osaamiseltaan poikkeuksellisen vahvoilla”, muistuttaa Wallin. Suuri huoli tällä hetkellä on, että kestävyysvajetalkoissa ja rakennemuutosmylläkässä lapsi menee pesuveden mukana. Se kasvuala on Agronomiliitonkin jäsenkunnan edustamat ruoka- luonnonvara- ja biotalousala.

Suurin virhe on tappaa kasvualalta siivet, kun panoksia tarvittaisiin lisää. ”Kannan huolta alamme tutkimus-, koulutus- ja viranomaisresursseista. Ympärillä näkyy vain heikennyksiä nykytilanteeseen, kun pitäisi uskaltaa tehdä vahvempia valintoja kasvualan puolesta.”

Suomalaisen biotalous- ja luonnonvara-ala lepää valtakunnallisesti hajautetun mallin varassa, mikä luo omat erityistarpeensa. Suomalaisiin raaka-aineisiin ja korkeatasoiseen osaamiseen pohjautuville biotalouselinkeinoille on taattava toimintaedellytykset.

 ”Tyypillistä tälle ajalle on nurinkurinen toiminta, jossa ensin vähennetään henkilöstöresursseja ja vasta sitten yritetään muuttaa normeja tai muita toimintatapoja. Tämähän pitää asioiden sujuvuuden, tuloksien aikaansaamisen ja työntekijöiden jaksamisen nimissä toteuttaa päinvastaisessa järjestyksessä”.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Jyrki Wallin
Agronomiliitto ry
P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki
puh. 09 2511 1640, matkap. 040 901 1640