Vastavalmistuneiden työllisyyden edistämiseksi on useita keinoja

Vastavalmistuneiden työttömyys on huolestuttavaa, sillä työuran alkuvaiheen työttömyysjaksot näkyvät läpi työuran.

Akavan tilastojen mukaan korkeasti koulutettujen työttömyys on kasvanut viime vuodesta yli kolmanneksen. Agronomiliitto on listannut toimia, jotta hurjalle kasvulle saataisiin loppu. Tavoitteena on vastavalmistuneiden siirtyminen sujuvasti työelämään.

Kannustamme opintojenaikaisiin töihin

Eurobarometrin mukaan suomalaisista työnantajista yli 90 % edellyttää aiempaa työkokemusta uusilta työntekijöiltä, ja siksi työelämävalmiuksia ja työkokemusta on kartutettava jo opintojen aikana.

Valtaosa opiskelijoista työskenteleekin opintojen aikana, ja pääsääntöisesti työtehtävissä pystyy hyödyntämään opintojaan, kertovat akavalaisten liittojen tekemät tutkimukset. Opiskelijat tuntuvat tiedostaneen työkokemuksen merkityksen työllistymisen kannalta, sillä työkokemuksen puute arvioitiin suurimmaksi uhkatekijäksi valmistumisen jälkeiselle työllistymiselle.

Kun koulutus itsessään ei nykyisin takaa työpaikkaa, on oma osaaminen myytävä työnantajille. Tämä edellyttää uranhallintataitoja. Siksi Agronomiliitossa aloittaa syksyllä kaksi mentorointi-ryhmää yhden sijasta. Haemme myös aktiivisesti työelämän konkareita mukaan mentoreiksi opintojaan päättäville opiskelijoille. Syksyllä myös opiskelijoiden työelämäillat uudistetaan.

Vaan hidastuvatko opinnot?

Agronomiliiton, Metsänhoitajaliiton, Luonnontieteen Akateemisten Liiton ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton työmarkkinaselvityksessä on todettu, että vain päivittäinen työskentely hidastaa merkittävästi opintoja, kun verrataan työn määrää suhteessa opintojen etenemiseen

Yliopistoilla monia mahdollisuuksia

Myös yliopistoilla on mahdollisuus edistää työllistymistä. Työelämän ja opintojen yhä parempi sitominen toisiinsa edistää vastavalmistuneiden työllistymistä ja mahdollistaa sujuvan siirtymän opinnoista työelämään.

Agronomiliiton aloilla työllistyminen valmistumisen jälkeen on helpompaa niissä pääaineissa, joissa jo opiskeluaikana kannustetaan työntekoon myös yliopiston ja tutkimusmaailman ulkopuolelle.

Agronomiliiton asiamies Heidi Hännikäinen toteaa, että alan koulutusmäärät ovat kohdillaan, mutta yleinen työmarkkinatilanne vaikuttaa myös meillä. ”Tärkeää on, että opiskelijoille muistutetaan työelämäkontaktien tärkeydestä. Opintoihin pakollisena kuuluva harjoittelu on loistava tapa aktivoida opiskelijat jo opintojen aikana. Samalla myös työnantajat tutustuvat nykyopiskelijoihin ja heidän osaamiseensa.”

Työnhakuun liittyvien tukipalveluiden on tärkeä olla saatavilla korkeakouluissa. Korkeakouluneuvojat kampuksilla on todettu hyväksi käytännöksi. Toki myös Agronomiliitosta jäsenet saavat tukea ja vinkkejä, mutta opiskelijoiden on saatava apua myös kampukseltaan. Urasuunnittelun ja ammatillisen identiteetin muodostumisen tulee olla koulutuksen läpi ulottuva prosessi, mikä on huomioitava myös opetuksessa.

Agronomiliitto edustaa opiskelijajäseniään esimerkiksi laitoskohtaisissa toimikunnissa sekä tiedekuntatason toimielimissä. Liitto on luonut aktiiviset yhteydet opiskelijajärjestöihin, erityisesti ainejärjestöjen kanssa suunnitellaan opiskelijoita kiinnostavaa työelämäkoulutusta.

Lisätietoja saa asiamies Heidi Hännikäiseltä: 040 901 1645 sekä heidi.hannikainen@agronomiliitto.fi

Lisää tietoa myös Akavan verkkosivuilta.

Tiedon takana on Akavan opiskelijatutkimus vuodelta 2012, 4L:n Opiskelijoiden työmarkkinaselvitys vuodelta 2011 sekä 4L:n Vastavalmistuneet työmarkkinoilla 2011. 4L viittaa neljän liiton, Agronomiliiton, Luonnontieteiden Akateemisten Liiton, Metsänhoitajaliiton ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton yhteistyössä tekemät tutkimukset.