Valtuuston kannanotto: Biotalousala tarvitsee pitkäjänteistä kehittämistä

Suomalaisen ruokasektorin ja laajemmin koko biotalouden menestyminen sekä alan vetovoima vaativat panostuksia osaamiseen ja tutkimukseen.

Agronomiliiton valtuusto nostaa esille kasvavan huolensa jäsenistönsä heikentyvästä työllisyydestä, joka on seurausta Suomen pitkittyvästä taloudellisesta taantumasta sekä erityisesti ruokasektoriin Ukrainan kriisin aiheuttamista ongelmista.

Suomalaisen ruokasektorin ja laajemmin koko biotalouden menestyminen sekä alan vetovoima vaativat panostuksia osaamiseen ja tutkimukseen, toteavat lauantaina 25.4. Helsingissä kokoontuneet valtuutetut. Agronomiliiton jäsenten osaaminen on keskeistä uusiutuvien luonnonvaroihin pohjautuvan biotalouden, muun muassa elintarvike-, kierto- sekä energiatalouden hyödyntämisessä. Valtuusto pitää äärimmäisen tärkeänä biotalousalan nousemista yhdeksi tulevan hallituksen strategiseksi painopistealueeksi.

Agronomiliiton jäsenkuntaan on kohdistunut viime aikoina yt-neuvottelujen aalto niin isoissa kuin pienissä alamme yrityksissä.  Tilanne konkretisoituu nyt Agronomiliiton jäsenten arjessa. Tällä viikolla jäsenkuntamme suurista työnantajista Valio ilmoitti käynnistävänsä irtisanomisiin johtavat yt-neuvottelut. Valion edelliset yt-neuvottelut päättyivät vasta marraskuussa. Syinä uusille yt-neuvotteluille on edelleen Venäjän-viennin loppuminen ja myös kilpailulainsäädäntöön liittyvät vastuut tuovat omat ongelmansa  yhtiön tilanteeseen. Lisäksi suomalaisten ostovoima on hiipunut.

Yritysten lailla myös julkisen sektorin työpaikat ovat uhattuina. Viime vuoden lopulla Evirassa päättyneiden yt-neuvottelujen lisäksi myös vuoden vaihteessa fuusioimalla perustettu Luonnonvarakeskus Luke on ilmoittanut tällä viikolla yt-neuvotteluiden käynnistämisestä. Valtion sektoritutkimuslaitosten rahoitusuudistus on viitoittanut tielle, jolla nyt ollaan. Uudistus leikkaa Luken perusrahoitusta 15 milj. euroa vuoteen 2016 mennessä.

Agronomiliiton valtuuston puheenjohtaja M.Sc. agronomi Ilmari Halinen katsoo tilanteen nurinkuriseksi. ”Elintarvikeketju, joka on olennainen osa biotaloutta, on nostettu Suomen tulevaisuuden alaksi. Kehittämistyötä pitää tehdä pitkäjänteisesti, jotta alamme toimintaedellytykset ja vetovoima nuorten keskuudessa turvataan. Lyhytjänteinen alan asiantuntijatehtävien sopeutus ei tähän tulevaisuuden näköalaan sovi.”

Lisätietoja
Agronomiliiton valtuuston puheenjohtaja Ilmari Halinen, matkapuh. 040 510 3556
Agronomiliton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, matkapuh. 040 901 1640