Työntekijät pääsevät lakimuutoksen ansiosta levolliselle lomalle

Yhä useampi akavalainen on sidoksissa työhönsä iltaisin, viikonloppuisin sekä loma-aikanaan.

Kesäkuun alussa voimaan tullut työturvallisuuslain muutos tuo työpaikoille uusia keinoja puuttua työaikakulttuurin rappioon. Lakimuutos velvoittaa työnantajat selvittämään ja tunnistamaan työajoista aiheutuvat vaaratekijät ja arvioimaan niiden vaikutusta työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Työajoista aiheutuvat vaaratekijät on lain mukaan ymmärrettävä laajasti.

 – Kulttuuri, jossa työhön ollaan jatkuvasti sidoksissa jollakin tavalla, vaarantaa työntekijän terveyden ja työssä jaksamisen. Vilkkaimman kesälomakauden häämöttäessä omalla työpaikalla on hyvä jo ennakkoon varmistaa, onko lakimuutoksen tuomat velvoitteet otettu huomioon. Esimerkiksi sähköpostiin on tarpeen laittaa poissaoloviesti, joka kertoo työntekijän olevan lomalla ja paluupäivän, jonka jälkeen yhteydenottoihin taas vastataan. Näin työntekijä voi käyttää lomansa oikeasti työstä palautumiseen, kehottaa asiantuntija Tarja Arkio.

Akavalaisille asiantuntijatyötä tekeville on olennaista, että työnantajan aloitteesta johtuva työntekijän työhön sidottu aika katsotaan terveyden ja turvallisuuden vaaratekijäksi. Tällaista aikaa on esimerkiksi matkustaminen, jonka ei pääsääntöisesti katsota kuuluvaan työaikaan sekä tilanteet, joissa työnantaja edellyttää työntekijän vastaavan puhelimeen tai sähköposteihin varsinaisen työajan ulkopuolella.

 Työpaikoilla on huolehdittava, että lakimuutoksen tuomaa velvoitetta työaikojen haittojen ja vaarojen arvioimisesta noudatetaan. 

– Työsuojeluvaltuutettujen ja luottamusmiesten on tärkeää varmistaa, että työhön sidonnainen aika ja matkustukseen käytetty aika on otettu arvioinnissa huomioon. Arvioinnin ulkopuolelle ei myöskään voi rajata esimiehiä tai johtajia, Arkio sanoo.

Hallituksen esitys työturvallisuuslain muutokseksi http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2012/20120201

Lisätiedot: Akava, asiantuntija Tarja Arkio, työelämäasiat, puh. 040 508 3731