Ruokasektorin korkeasti koulutetut ovat sitoutuneet Akavaan

Agronomiliiton toiminnan keskiössä on ruokaketjun toimintamahdollisuuksien vahvistaminen sen työllistävyyden lisäämiseksi. Korkeasti koulutetut ruokasektorin osaajat ovat sitoutuneet itsenäiseen keskusjärjestöön Akavaan.

Agronomiliiton 25-henkinen valtuusto kokoontui perjantaina 28.11. Agronomitalossa Helsingissä. Valtuusto hyväksyi vuoteen 2020 katsovan strategian, ja sen mukaan liiton toiminta jäsenten ja alan edunvalvojana rakentuu yhteistyölle ja avoimille toimintatavoille. Edunvalvontaa tehdään liiton omissa elimissä, Akava-yhteisössä sekä laajemmin yhteiskunnassa.

Agronomiliiton valtuusto katsoo, että korkeasti koulutetut tarvitsevat itsenäisen keskusjärjestön, jolla on selkeä korkeasti koulutettujen profiili sekä toimintatavat. ”Olemmehan yksi Akavan viidestä perustajajäsenestä”, valtuuston puheenjohtaja M.Sc, agronomi Ilmari Halinen toteaa.

Strategiassa tuodaan vahvasti esiin usko alan tulevaisuuden mahdollisuuksiin, sillä ihmisten kiinnostus ruokaan ja sen turvallisuuteen sekä omaan terveyteen lisääntyy. Myös kiinnostus luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä alan sisällä että koko yhteiskunnassa kasvaa.

”On todella lyhytnäköistä viedä panoksia alan opetuksesta ja tutkimuksesta, kun samaan aikaan ansiokkaasti edistetään vientiä. Nyt pitää löytyä panostuksia laajalla rintamalla, jotta Suomi saadaan nousuun. Ruoka-ala on kasvuala, ja sen hedelmiä voidaan korjata viennin, työpaikkojen ja veroeurojen lisääntyessä”, Halinen sanoo.

Agronomiliiton valtuutetut muistuttavat ruoan työllistävän eri koulutustason omaavia suomalaisia yli 300 000. Liitto on vahvasti mukana tukemassa alan kasvua yhdessä monien alan toimijoiden ja yhteistyökumppanien sekä Akavan kanssa.

Agronomiliiton valtuusto on huolissaan suomalaisen työelämän rajuista muutoksista. ”Muutosprosessien hallinta sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoilla on tempoilevaa. Haluamme harkittua, pitkäjänteistä toimintaa ja muistutamme esimerkiksi lomautusten mahdollisuudesta irtisanomisten sijaan. Motivoitunut ja työnantajaansa luottava työntekijä on tavoittelemisen arvoinen asia”, Halinen tiivistää.

Lisätietoa: Agronomiliiton valtuuston puheenjohtaja Ilmari Halinen, matkapuh. 040 510 3556, ilmari.halinen@welho.com
Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, matkapuh. 040 901 1640, jyrki.wallin@agronomiliitto.fi
Eväitä ruokasektorin kasvuun – Akavan keskustelualoite: http://www.akava.fi/files/12372/Evaita_ruokasektorin_kasvuun_Akavan_keskustelualoite.pdf

Agronomiliitto yhdistää koko ruokaketjun: siihen kuuluu noin 6 000 maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous-, ympäristö-, bio- ja kuluttajatieteiden asiantuntijaa. Liitto on palvelu- ja etujärjestö, joka ajaa jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja. Vuonna 1897 perustettu Agronomiliitto on Akavan jäsenjärjestö.