Ruokapoliittinen selonteko #ruoka2030

Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä ja riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta arvioidaan syksyllä 2016 eduskunnalle annettavassan ruokapoliittisessa selonteossa. Valmistelun kickoff -seminaari pidettiin 18.1.2016.

Ruokapoliittisen selonteon visio

Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät maukasta, terveellistä, kestävästi tuotettua ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky tehdä tietoisia valintoja.

Kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ruoka- ja palvelujärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus- ja kehitystyö.

Selonteon aihealueina ovat esimerkiksi

  • kilpailukyky: vienti, vastuullisuus, laatu, joukkoruokailu ml. hankinnat, ruokakasvatus, luomu, lähi- ja luonnontuotteet, koordinaatio
  • tutkimus ja kehitys
  • ympäristö ja ilmastonmuutos – uhka ja mahdollisuus
  • ruoka ja terveys
  • maatalouspolitiikka kotimaisen ruuantuotannon mahdollistajana
  • ruokaturva ja huoltovarmuus

Uusi selonteko korvaa aiemman ruokapoliittisen selonteonelintarviketurvallisuusselonteonruokaketjun toimenpideohjelman ja Huomisen ruoka - esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi -asiakirjan.

Tutustu asiaan tarkemmin Maa- ja metsätalousministeriön sivustolla mmm.fi