Akava ja Agronomiliitto: Ruokainnovaatioista uutta kasvua

Akava ja Agronomiliitto korostavat tuoreessa ruokaohjelmassaan ruokasektorin merkitystä kasvulle, huoltovarmuudelle ja hyvinvoinnille. Ohjelmassa esitetään toimia alan kehittämiseksi sekä osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi.

Ruoka-alan tuotekehityksessä ja viennissä on paljon mahdollisuuksia, joita voidaan parantaa mm. alan toimijoiden yhteistyöllä, panostamalla koulutukseen ja TKI-toimintaan. Ravitsemusneuvonnalla ja tasapainoisella ruokavaliolla voidaan edistää kansanterveyttä, josta hyötyy myös kansantalous.

Agronomiliitto on ollut laatimassa yhdessä Akavan kanssa ruokaohjelmaa, jonka löydät täältä.