Ravitsemusvaikuttaja 2014 on FT, VTM Sirpa Sarlio-Lähteenkorva

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry on valinnut Ravitsemusvaikuttajaksi 2014 FT Sirpa Sarlio- Lähteenkorvan, joka toimii neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Ravitsemusvaikuttajan valinnassa painotetaan saavutuksia työelämässä, myönteistä näkyvyyttä omalla alalla ja tervettä ammattiylpeyttä. Sirpa Sarlio-Lähteenkorva edustaa vankasti tätä kaikkea. Hänen työnsä jälki näkyy vahvasti valtakunnallisissa linjauksissa, vaikka hän on sosiaali- ja terveysministeriön ainoa ravitsemustieteellisen koulutuksen saanut virkamies. Sarlio-Lähteenkorvan työ ei rajoitu vain ministeriöön: hän on myös tarmokas verkostoituja, joka on aktiivisesti yhteydessä järjestökenttään.

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva lisää omalla myönteisyydellään, asenteellaan ja osaamisellaan ravitsemusalan arvostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Häntä arvostetaan ja kuunnellaan tarkasti myös EU:ssa ja WHO:ssa. Sarlio-Lähteenkorva on jäsenenä EU:n komission asettamassa korkean tason ravitsemuksen asiantuntijaryhmässä. Sen myötä suolan ja tyydyttyneen rasvan vähentämiseen tähtääviä toimia on EU:ssa tehostettu ja käynnistymässä on laaja EU yhteishanke lasten lihavuuden ehkäisemiseksi. Sarlio-Lähteenkorva toimii myös ravitsemuksen yhdyshenkilönä WHO:ssa, jossa hän kommentoi järjestön linjauksia Suomen näkökulmasta ja tuo toisaalta WHO:n näkemyksiä ja kannanottoja suomalaissuosituksiin ja -säädöksiin.

Sirpa Sarlio-Lähteenkorva on näkyvä ja tekevä virkamies, jota voi perustellusti pitää Suomen keskeisimpänä ravitsemus- ja kansanterveyspolitiikan vaikuttajana.

Lisätietoja
Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, puh. 050 554 4419, sirpa.sarlio-lahteenkorva(at)stm.fi
Ravitsemusterapeuttien yhdistys / toiminnanjohtaja Leena Rechardt, puh. 050 438 7860, leena.rechardt(at)rty.fi
ja puheenjohtaja Saara Pietilä, puh. 041 4362 505, saara.e.pietila(at)gmail.com