Nimitys Agronomiliitossa: Outi Parikka neuvottelupäälliköksi

Agronomiliiton julkisen sektorin (valtio, kunta/maakunta, yliopisto) neuvottelupäälliköksi on valittu MMM, agronomi Outi Parikka.

Parikka vastaa julkisen sektorin edunvalvonnasta, virka- ja työsuhdeneuvonnasta sekä palkkaneuvonnasta 1.9.2017 alkaen. Hänet nimitettiin tehtävään neuvottelupäällikkö Mari Rainingon siirryttyä uuden työnantajan palvelukseen. 

Outi Parikka tulee Agronomiliittoon Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta, jossa hän työskenteli ylitarkastajana sekä toimi vuodesta 2012 lähtien Eviran JUKOlaisten pääluottamusmiehenä ja luottamusmiehenä jo vuodesta 2001 alkaen.