Neuvottelutiedote 21.1.2020: Neuvonnan runkosopimuksen neuvottelut jatkuivat viime viikolla

Neuvonta-alan runkosopimusta koskevat neuvottelut jatkuivat viime viikolla.

Neuvotteluissa keskityttiin edelleen tekstikysymyksiin, joista tärkeimpinä työaikalain soveltaminen neuvontatyössä sekä mahdollinen siirtyminen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan. Kiky-tunneista ja palkankorotuksista ei työmarkkinatilanteesta ja yleisen palkankorotuslinjan puuttumisesta johtuen ole tehokkaasti päästy toistaiseksi keskustelemaan. Myös näiden teemojen osalta neuvotteluja jatketaan seuraavilla neuvottelukerroilla.

Osapuolet kokoontuvat seuraavan kerran 30.1. ja neuvotteluaikoja on sovittu myös helmikuun alkupuolelle.

Neuvonta-alan runkosopimus ja Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n sopimukset päättyivät 31.12.2019 ja neuvonta-ala on nyt sopimuksettomassa tilassa. Vanhojen työehtosopimusten määräykset ovat kuitenkin edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen johdosta.

Agronomiliiton lisäksi neuvonta-alan runkosopimusta neuvottelevat Jyty, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.