Neuvottelu-uutinen (23.1.): Neuvonta-alan runkosopimuksesta neuvottelutulos

Neuvonta-alan runkosopimuksesta saavutettiin myöhään maanantaina neuvottelutulos koskien vuosien 2018 ja 2019 palkankorotuksia.

Sopimus jatkuu kolmannen vuoden, mikäli osapuolet sopivat vuoden 2020 palkankorotuksista 31.10.2019 mennessä. Neuvottelutulos sisältää myös tekstimuutoksia sekä työryhmäasioita. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä liittojen hallintojen käsittelyä. Agronomiliiton hallitus päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä kokouksessaan 2.2.2018.

Neuvottelutuloksen pääsisältö:

  • Sopimuskauden pituus 1.1.2018–31.12.2020.
  • Palkkoja korotetaan 1.3.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta luottamusmiehen kanssa sovita, korotuksesta 1,2 % maksetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % työnantajan päättämällä tavalla yrityskohtaisena eränä.
  • Palkkoja korotetaan 1.3.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta luottamusmiehen kanssa sovita, korotuksesta 0,9 % maksetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % työnantajan päättämällä tavalla yrityskohtaisena eränä.
  • Vuoden 2019 palkkaratkaisun toteutustavasta, suuruudesta ja ajankohdasta voidaan paikallisesti sopia myös edellä mainitusta poiketen. Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa.
  • Taulukkopalkkoja korotetaan samoilla päivämäärillä yleiskorotuksen verran.
  • Tekstipuolella mahdollistetaan työsopimuslain mukaisesta enintään kuuden kuukauden koeajasta sopiminen, mahdollistetaan toimihenkilön irtisanomisajasta sopiminen työsopimuksella enintään 2 kuukauden pituiseksi tietyin edellytyksin sekä poistetaan paikallisten sopimusten voimaantuloon liittyvä ennakkoinformointivelvoite liitoille.
  • Tämän lisäksi perustetaan kaksi työryhmää selvittämään neuvontatyön suhdetta työaikalakiin sekä valmistelemaan palkkasopimusten kehittämistä. Työryhmien koollekutsujana toimivat palkansaajajärjestöt.

Allekirjoitettu Neuvottelutulos/Neuvonta-alan runkosopimus 2018-2020 on luettavissa täällä.

Lisätietoja neuvottelupäällikkö Minna Hälikkä, puh. 040 9011644