Neuvonta-alan runkosopimusta koskeva neuvottelutulos syntyi

Neuvonta-alan neuvottelutulos syntyi 23.10.2013 Työllisyys- ja kasvusopimuksen (TyKa) mukaisena.

Palkankorotukset tulevat voimaan seuraavasti:
Sopimus koostuu kahdesta sopimusjaksosta 1.1.2014-31.12.2015 ja 1.1.2016-31.12.2016.
1.5.2014 lukien kiinteitä kuukausipalkkoja korotetaan 20 eurolla ja tuntipalkkoja 13 sentillä.
1.5.2015 lukien palkkoja korotetaan 0,4 %.
Taulukkojen alarajoja korotetaan vastaavilla summilla, mutta sillä ei ole henkilökohtaisiin palkkoihin kustannusvaikutusta.
Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat kesäkuussa 2015 tarkastelemaan tilannetta ja sen perusteella päätetään toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta.

Neuvonta-alan työryhmät jatkavat toimintaansa, joissa neuvotellaan ja sovitaan alan tärkeistä kysymyksistä:
Työaika ja matka-aika-asiat  30.9.2014 mennessä.
Palkkausjärjestelmäuudistus  31.12.2014 mennessä
Prosenttiperusteisen loma-ajan palkan määräytyminen (pitkät lomat) 31.12.2013 mennessä. Tulee voimaan 1.1.2014.
Korvaava työ 31.12.2014 mennessä.

Neuvonta-alan runkosopimus menee Neuvonnan neuvottelukunnan käsittelyn jälkeen vielä Agronomiliiton hallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se ilmoitetaan keskusjärjestö Akavalle. Perjantaina 25.10.2013 kello 16:00 selviää, tuleeko TyKa:n mukaiset sopimukset voimaan. Mikäli Raamisopimus raukeaa, raukeaa nyt neuvoteltu palkkasopimuskin.
Sopimus koskee noin 220 akavalaista, joista Agronomiliiton jäseniä on 180. Ala kattaa mm. ProAgria keskukset ja liiton, 4h-liiton, Työtehoseuran ja Puutarhaliiton. Faban sekä Viking Geneticsin henkilöstöä koskevan palkkasopimuksen neuvottelut jatkuvat huomenna.

Lisätietoja: Anneli Nieminen, 040 9011644